(Publicerat i tidskriften Pequod nr 40 2007)

Man kan inte påstå att den palindromida litteraturen är en särskilt allmän konstform i Sverige

Man kan inte påstå att palindromen (av grek. palindromos=som löper tillbaka igen) som form för skönlitteratur är särskilt allmän i Sverige. Eller någon annanstans heller för den delen. Däremot har den litterära palindromen en stolt om än gles svensk tradition från Stiernhielm till våra dagar.

En palindrom är ett ord eller en mening som kan läsas, och ge mening, samma mening, såväl bakifrån som framifrån. Symmetrin är det viktiga. Det vill säga ordet "går", t ex, är i sig ingen palindrom. Däremot är meningen "råg går" en palindrom.

Det är en sträng och svår form. Hur svår visas lätt av att uppslagsordet palindrom i flera av våra större uppslagsverk illustreras av en och samma palindrom, nämligen klassikern "ni talar bra latin", en gång avlöst av den ännu torftigare "den rasar ned".

Världsrekordet i palindromik innehades länge av den oefterrättlige franske författaren Georges Perec (1937 - 1986). Perec konstruerade vad som enligt Guinness rekordbok 1983 var världens längsta palindrom, på totalt ettusen ord. Perec menade säkerligen att hans palindrom var litteratur, att den hade "verkshöjd" som man numera säger. Om detta kan man kanske tvista, om man har lust, helt lättläst är den i varje fall inte. Detta är å andra sidan ofta ett dåligt, ibland rent förkastligt, kriterium både när det gäller litteratur i allmänhet och palindromer i synnerhet.

Sedan dess är rekordet slaget och enligt vad man kan leta sig fram till på webben finns det nu palindromer på över 50000 ord. Men jag misstänker att upphovsmännen då tagit datorprogram till hjälp.

Inom Oulipo, den parisiska verkstaden för all möjlig litteratur, dit Perec hörde och som sysslat en del med (bl a två- och flerspråkiga) palindromer, firade man för fyra år sedan det sista palindromida årtalet (2002) på 110 år framöver. Det dessförinnan hade man kunnat fira bara 11 år tidigare (1991).

Den främste svenskspråkige palindromdiktaren under senare år var sannolikt Ilmar Laaban, mest känd som medutgivare till Erik Lindegren av den klassiska och inom svensk litteratur epokgörande översättningsantologin "19 moderna franska poeter" från 1948. Teddy Hultberg vaskade för några år sedan fram en del utsökta fram- och baklängesverk av Laaban som redovisades i tidskriften Pequod (nr 17).

Augustin Mannerheim har också diktat med och kring palindromer.

För en tid sedan fick jag en bok vars text enbart bestod av palindromer i min hand. Bokstavligen. Ditstucken av en person som jag antar var författaren, trots att den formuppfyllande titeln på boken är RULLA KANIN va' me' o passa. Poem av NINA KALLUR. Den som stack boken i handen på mig var dock en man och presenterade sig bara som Petter, innan han snabbt försvann, men av vissa tecken i boken att döma är hans fulla namn Petter Lantz.

Det är en glad och vildsint bok med roliga och pregnanta illustrationer av författaren, som uppenbart lider av samma form av palindromani som Ilmar Laaban. Och även om verkshöjden hos Lantz inte är astronomisk så är läsvärdet på en förbluffande god nivå. Liksom föregångaren Perec alltid lät en avvikelse, ett medvetet systemfel insmyga sig i sina litterära språksystem, har Petter Lantz låtit åtminstone ett fel dölja sig bland tur och returstyckena. Dessa är ordnade efter ämnen som Kök, Media (Ta i dem!), Droger (är eg. ord), Löneslavar (bra val, sen öl,) In amores (sex-exesser o mani) osv. – jo, excesser stavas visserligen med c, men det må passera som palindromisk licens.

Det enda i boken som inte är en palindrom verkar vara isbn-numret.

Bland sex-excesserna hittar man t ex följande svåremotståndliga paroll:

Rus, frimod o sodomi!
RFSU (r)

och apropå det gångna valet:

Skit i LO-politik!
(s)

eller – åter bland excesserna,

S&M (&s)

Person i nosrep

Men också de längre, lite snårigare och mer sökta styckena har ofta en överraskande charm, där handlingen (där sådan kan skönjas) bär rakt ner i det obestämbaras poetiska djup.

Hadar, galne vän!
Igår en öl, idag ordlekar.
Krakel drogad i löner
å gin (även lagrad). Ah.

Till sist finns ingenting annat att göra än att instämma i bokens slutord:

smart, trots stort trams


Magnus Hedlund