Beethovens nia - Ode To Joy

 
(Ludwig van Beethoven) 
C 
Text:   
Januari börjar året,  
februari kommer näst.
Mars, april har knopp i håret,  
maj och juni blommar mest.

Juli,augusti och september
härlig sommar är det då,
men oktober och november 
och december äro grå.  

 
Ackord:
|1 |5 |
|1 |1 5 |
|1 |5 |
|1 |5 1 |

|5 1 |5 1 |
|5 1 |1 5 |
|1 |5 |
|1 |5 1 |

  
  

Melodi:
|3 3 4 5 |5 4 3 2 |
|1 1 2 3 |3 2 2 | 
|3 3 4 5 |5 4 3 2|
|1 1 2 3 |2 1 1 |

|2 2 3 1 |2 34 3 1 |
|2 34 3 2 |1 2 5 |
|3 3 4 5 |5 4 3 2 |
|1 1 2 3 |2 1 1 |

Text:   
Januari börjar året,  
februari kommer näst.
Mars, april har knopp i håret,  
maj och juni blommar mest.

Juli,augusti och september
härlig sommar är det då,
men oktober och november 
och december äro grå.  Svårare version:

 
Ackord:
|1 5 |4 5 |
|4 1 |6 5 |
|1 5 |4 5 |
|4 1 |5 1 |

|5 1 |5 1 |
|5 3d |6 (2) 5 |
|1 5 |4 5 |
|4 1 |5 1 |

  
  

Melodi:
|3 3 4 5 |5 4 3 2 |
|1 1 2 3 |3 2 2 | 
|3 3 4 5 |5 4 3 2|
|1 1 2 3 |2 1 1 |

|2 2 3 1 |2 34 3 1 |
|2 34 3 2 |1 2 5 |
|3 3 4 5 |5 4 3 2 |
|1 1 2 3 |2 1 1 |Hem