Du har en vän

 
(Carole King) Originaltonart Cm/Eb 


The Gypsy Queens Feat. Booker T. Am/C  
  
Intro							|1	|4	|1	|7m 3d:|

Är du låg och ledsen 				|6	|3d	|
allt känns meningslöst och tungt		|6 3d |6	|
och ingenting blir nånsin som du vill.	|2	|5	|1	|1	|
Tänk på mig så kommer jag 		|7m	|3d	|
bara blunda, ta det lugnt			|6 3d	|6	|
Jag kan hjälpa dig när du inte räcker till. |2	|3	|4	|4/5 5 |

Bara ropa mitt namn 				|1	|1	|
och snart har du mig i din famn. 		|4	|4	|
Klart jag kommer, jag vill se dig igen. 	|1	|1	|5	|5	|
Sommar, höst, vår eller vinter		|1	|1(maj7)|
bara ropa på mig, sen är det min tur	|4	|6 5 |
och jag lovar att jag kommer		|4 3	|2	|
Du har en vän
							|1	|4	|1	|7m 3d:|

Om det mörknar på din himmel, 		|6	|3d	|
molnen överskuggar allt			|6 3d	|6	|
och vindarna från havet biter tag 		|2	|5	|1	|1	|
Ställ dig stadigt, säg mitt namn		|7m	|3d	|
fastän stormen smakar salt,			|6 3d	|6	|
för behöver du en vän, då kommer jag! |2	|3	|4	|4/5 5 |

Bara ropa ...

Visst är det ganska skönt med en vän eller hur? 	|2/7b	|4	|
Människor kan vara så hårda.				|1	|1	|
De trycker ner dig; de överger dig; 			|4	|4m	|
Och de tar din själ om de får den. 				|6	|2d	|
Låt dem aldrig få den! 						|4/5 	|5	|

Bara ropa ... 


  
  

When you're down and troubled,
And you need some love and care,
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me,
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night.

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
You've got a friend

If the sky above you 
grows dark and full of clouds
And that old north wind begins to blow
Keep your head together 
and call my name out loud
Soon you'll hear me knocking at your door

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running, running, yeah, yeah, to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there
And I'll be there, yes I will.

Now, ain't it good to know that you've got a friend
When people can be so cold?
They'll hurt you, yes, and desert you
And take your soul if you let them,
Oh, but don't you let them

|1	|4	|1	|7m 3d|

|6	|3d |
|6 3d|6	|
|2	|5	|1	|1	|
|7m	|3d	|
|6 3d|6	|
|2	|3	|4	|4/5 5 |

|1	|1	|
|4	|4	|
|1	|1	|5	|5	|
|1	|1(maj7)|
|4	|6 5 |
|4 3 |2	|
|1	|4	|1	|7m 3d|

|6	|3d	| 
|6 3d|6	|
|2	|5	|1	|1	|
|7m	|3d	|
|6 3d|6	|
|2	|3	|4	|4/5 5 |

|1	|1	|
|4	|4	|
|1	|1	|5	|5	|
|1	|1(maj7)|
|4	|6 5 |
|4 3	|2	|
|1	|4	|1	|7m 3d|

|7/b7 |4	|
|1	|1	|
|4	|4m	|
|6	|2d	|
|4/5 |5	|

Hem