Ordklasserna

 
(Petter Lantz) C
    
    
|1          |5/7          |7b°          |4/6          |
|4m/b6          |1/5          |2d/#4          |4         4m |
|1          |5/7          |7b°          |4/6          |
|4m/b6          |1/5          |2d/#4          |4         111 |

111 alltså 7/b7 ovanpå 1

stick:
|4          |6d/3          |2          |7/b7          |
|5m          |2          |4m          |5          |
Vers 3:
|1          |5/7          |7b°          |4/6          |
|4m/b6          |1/5          |2d/#4          |4         6d |
Svans (Coda):
|2          |5          |1         4 |5         1 |

Substantiv är ord för grejer 
känslor, tillstånd, killar, tjejer

som bytas mot pronomen kan
som någon, den, hon, hen och han.

Adjektiv beskriver saken
sliten, solig, pigg och vaken.

Verb är sånt som saken gör 
spikar, läser, lever, dör.

Adverbet är på vilket sätt 
som saker görs, typ snabbt och lätt

men prepositioner är 
bakom, under, här och där.

Sätt konjunktioner mellan dom
som eller, och, men, för och om.

Vad är interjektioner då? 
Jo, känsloljud: Nej! Oj! och Åh! 

Fast räkneord är ganska lätt
som första, fjärde och femtioett.
Hem