Sifferlåtar i C

 
 Understrukna stavelser ligger på första pulsslaget i takten!

Först tar vi ettan (Sånt e livet) (ovanlig version, men i Cdur): 

  
Först tar vi ettan och går till fyran, 				|1 	|4 	|
men nästa etta, den går till fem. 				|1 	|5 	|
Då tar vi ettan som gick till fyran 				|1 	|4 	|
tillbaks till ettan, men fem vill hem..     	    	|1 5	|1 	|

 
Originalet:
 Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär

Han kom om våren som en vårvind
Min kärlek fick han och allt han tog
Men så kom hösten, och den kärlek
Han svor var evig bara dog
 
Humla nummer fem (Jag är en liten mört)
Melodi:
Jag är humla nummer fem 			|5 	|5 	|      5454545 
jag ska flyga hem 		    	  	|1 	|1 	|      545 5 5 
Jag är humla nummer fem 			|5 	|5 	|      5454545 
jag ska flyga hem 		    		|1 	|1 	|      545 5 5 
Det brukar finnas fyra sätt 				|4 	|4 	|      71717171
att flyga hem till ett. 			    	|1 	|1 	|      7171 6 5 
Men för humlor finns det fem 			|5 	|5 	|      5454545 
... sätt att komma hem 		  		|1 	|1 	|      5 43 2 1 
(från fem  				        |  5 1|)         5 1
 
 
Originalet:
För jag är en liten mört
Som har simmat bört'
Ja, jag är en liten mört
Som har simmat bört'
Åh, jag hittar inte hit
Åh, jag hittar inte dit
För jag är en liten mört
Som har simmat bört'
(Jag heter Kurt!) 
 
Ettan smyger (The lion sleeps tonight)
  
Ettan smyger i fyrans djungel 				|1 	|4 	|
och letar efter fem. 						|1 	|5 	|
Ettan smyger i fyrans djungel 				|1 	|4 	|
och letar efter fem. 						|1 	|5 	|
Vi … är vilse, och 						  |1 	|4 	|
vi vill komma hem! 						  |1 	|5 	|
Vi … är vilse, och 						  |1 	|4 	|
vi vill komma hem! 						  |1 	|5 	|
 
 
Originalet:
 In the jungle, the mighty jungle
The lion sleeps tonight
In the jungle the quiet jungle
The lion sleeps tonight
 
Denna version höjer sig en kvart efter en stund. Ackord 4 blir ny 1a. <4: > Bara en ton behöver ändras. 
Börja på ton 4, kalla den grundton och gå hel hel halv hel hel hel halv så märker du vilken ton det är!
Nummer 1 (Jag hade en gång en båt eller Sloop John B) Sloop John B (Denna går alldeles för fort, men den går också i C.)
  
Ackordet med nummer ett				|1 |1 |
känns nästan alltid rätt. 				|1 |1 |
Börjar det kännas fel kan du flyga till fem. 	|1 |1 |5 |5 |      eller 	|1 |1#° |5 |5 |
Men ettan blir yr					|1 |17|
och flyger till fyr  (men hamnar på två).  |4 |(2) |
Ett måste komma till fem				|1 |5 |
för att hitta sitt hem. 				|1 |1 |

Ackordet 17


 
Originalet:
Jag hade en gång en båt
Med segel och ruff och köl
Men det var för länge sen, så länge sen
Svara mig du
Var är den nu?
Jag bara undrar… Var är den nu?
 

Jag hade en gång en dröm
Jag trodde att den var sann
Så väcktes jag ur min sömn och drömmen försvann
Svara mig du
Var är den nu?
Jag bara undrar… Var är den nu?
 
Bluestolvan till exempel Love me lika a man - Diana Krall (Bonnie Raitt) Roll over Beethoven - Chuck Berry text Varm korv boogie - Emilio Walter (Owe Törnkvist) Hound dog - Elvis Presley (Big Mama Thornton) Hound dog - Big Mama Thornton Blues jam - Sister Rosetta Tharpe
Blues har ofta naturterser som låter mittemellan dur och moll, dvs melodin kan gå i moll och ackorden i dur! Här är en pentatonisk (inga fyror och sjuor) Cmollskala, fast med en liten extraton mellan 2 och 3 som också är vanlig i blues. Prova att hitta på en melodi med dessa toner! Det kan också vara på grund av naturterserna som det är vanligt med små sjuor på både ackord 1 och 4 i bluessammanhang. (En mollters från 5 blir liten 7a i ackord 1 och en mollters från 1 blir liten 7a i ackord 4)
Ettan kommer först, fyran kan bli efter |1 |(4) | för ett känns ändå alltid rätt. |1 |1 | Fyran är tillbaka, det är det enda raka. |4 |4 | Ettan har det inte lätt. |1 |1 | En femma dyker opp... |5 | Fyran säger stopp! |4 | För det är ettan som är nummer ett (bestämmer fem)! |1 |5 | eller denna Varmkorv Boogie-variant: eller originalet av Owe Thörnqvist
  
Det står en varmkorvgubbe ner på första lång
Han målar korvarna blåa uti denna sång
Han målar fyra om dagen
Stoppar den första i magen 
men den femte tappar han i fjärden, det var bara
ett av misstagen, ( _ som var fem).
  
|1 |1 |
|1 |1 |
|4 |4 |
|1 |1 |
|5 |4 |
|1 |5 |
Originalet:
Det stod en varm-korv-gubbe ner´ på Fyris torg
ha måla´ korvarna svarta för han hade sorg
Han hade låda på magen
Det gillas inte av lagen
Det fick han inte ha
Nej det var inte bra
att ha en låda på magen

Men när han hade smetat halka på sin sista slang
han tänkte efter om han hade någon ny talang
Och med sin låda på magen
han knalla´ in häromdagen
i en gitarrbutik
sen blev det fin musik
i lilla lådan på magen.
  
Han spände strängar på lådan både härs och tvärs
och sedan spela´ han och sjöng en liten galen vers:
"Jag har en låda på magen
där kan ni lägga bidragen"
Det blev en fin affär
nu är han millionär
på både ryggen och magen
Varm korv boogie
Varm korv boogie
Varm korv boogie
Varm korv boogie
Vaaaaarm kooooorv - varm korv boogie
  
Fem steg upp (Pachelbels Kanon) (Den brukar gå i D men denna går i C.) eller Psalm 904 (Kjell Höglund) Känn ingen sorg för mig Göteborg (Håkan Hellström) Jag sitter på ett berg (Heléne Don Lind) Brukar gå i E Du kan också sjunga på skalsteg, i fjärdedelar, så här: |1 2 3 4 |5 2| |6 7 1 2 |3 | |4 5 6 7 |1 67| |1 2 3 4 |5 |
  
Ett går upp till fem       |1 |5 |
som sex går upp till tre    |6 |3 |
Fyran den går hem        |4 |1 |
om den inte går till fem    |4 |5 |
   
 
Jag sitter på ett berg (Heléne Don Lind)
 Jag sitter på ett berg 
 när solen just gått ner 
 en rödgul vacker färg 
 så långt som ögat ser
 
   
 Och vinden är så varm 
 den fläktar på min arm 
 jag önskar inget mer 
 än det jag just nu ser
 
De två sista låtarna spelas ofta som jazz; du kan prova att lagga på en extraton (ters) på varje ackord om du vill. Det börjar med sex (Autumn leaves) Paula Cole Alla ackordbyten är kvintfall (de går till ackordet fem steg neråt) utom vid . Vid varje ackordbyte kan du flytta ters och kvintfinger ett steg uppåt och låta grundtonen vara kvar. Du kan också flytta hela handen neråt varannan gång eftersom vartannat ackord ligger en siffra neråt, som du ser. Annars kommer du för långt år höger (upp) och får för pipiga toner. På två ställen får du dock flytta alla fingrarna. 3d ser ut så här:
| 6 |	 |
Två kvinter ner		| 2 | 5 |
och några fler		| 1 | 4 |
och lite till			| 7 | 3d |
sen står vi still		| 6 |  |

Å, samma sak		| 2 | 5 |
på samma sätt		| 1 | 4 |
gå ner en kvint		| 7 | 3d |
är ganska lätt		| 6 |  |
						 
 
 
 från siffran sju		| 7 | 3d | 
men vänta nu... 	| 6 |  |
Kör på igen		| 2 | 5 |
stanna på en		| 1 |  |
			 
 

 Gå från sju igen och sen	| 7 | 3d |
med små små hopp till	| 6/6 6/#5 |6/5 6/#4| 

fyran och tre-dur och 	| 4 | 3d |		
stopp!				| 6 |  |
 
 
Originalet:
The falling leaves 
drift by the window
The autumn leaves 
of red and gold

I see your lips, 
the summer kisses
The sun-burned hands 
I used to hold

Since you went away 
the days grow long
And soon I'll hear 
old winter's song

But I miss you most of all 
my darling
When autumn leaves 
start to fall
 
   
C'est une chanson, 
qui nous ressemble
Toi tu m'aimais 
et je t'aimais

Nous vivions tous 
les deux ensemble
Toi que m'aimais 
moi qui t'aimais

Mais la vie sépare 
ceux qui s'aiment
Tout doucement 
sans faire de bruit

Et la mer efface sur 
le sable 
les pas des amants 
désunis

 
Here, there and everywhere körversion i C Ett bra exempel på 2-5-1-progression, som det kan heta på jazzspråk. Det är mycket vanligt med de ackorden i just den ordningen. Om du spelar 2 och 5 så känns det extra naturligt att landa på ett. Genom att justera ackord så de låter som 2 och 5 kan kompositören göra så att det låter natuligt att landa på vilket ackord som helst, vilket sker i denna sång. Egentligen är det ju små tillfälliga tonartsbyten.
  
1 går till 3 min vän
Ett halvsteg ner och sen,
till 2 och 5 ..

1, 2 ,3 å så 4
å sen så höjes ton 4an
så 7 går till 3dur
på exakt samma sätt
som 6 går till 2dur
och 2 går till 5 och ..

ett, 2 ,3 å så 4
igen så höjer vi 4an
så 7 går till 3dur
på exakt samma vis
som 6 går till 2dur
och 2 ..  men 5 går

hem i moll!
En 4a lika 7-klig spelar
samma roll
men nästa 4moll hittar 5 och ..

hem till slut, till samma ackord som 
förut och till samma justering
av 7 och av 3
så alla dras med
när 6 går till 2dur
och 2, via 5, går
hem!

Intro
|1   |3   |
|3bd   |   | (sänk grundton och kvint ett halvt steg, behåll tersen)
|2   |5   |
*
|1   |2   |3   |4   |
|1   |2   |3   |4   |
|7m   |3d   |
|7m   |3d   |
|6   |2d   |
|2   |5   | 

|1   |2   |3   |4   |
|1   |2   |3   |4   |
|7m   |3d   |
|7m   |3d   |
|6   |2d   |
|2   |5   | 

|1m/b3   |1m   |
|4m   |7   |
|1m   |1m   |
|4m   |5   | från * igen

|1   |2   |3   |4   |
|1   |2   |3   |4   |
|7m   |3d   |
|7m   |3d   |
|6   |2d   |
|2   |5   | 
|1   |

Originalet:
To lead a better life 
I need my love to be 
here...

Here, making each day of the year
Changing my life 
with the wave of her hand
Nobody can 
deny that there's something 
there

There, running my hands through her hair
Both of us thinking 
how good it can be
Someone is speaking 
but she doesn't know he's 
there

I want her everywhere 
and if she's beside me I know I need 
never care
But to love her is to need her 

everywhere Knowing that love is to share
Each one believing 
that love never dies
Watching her eyes 
and hoping I'm always 
there

SOLO

I want her everywhere 
and if she's beside me I know I need 
never care
But to love her is to need her 

everywhere Knowing that love is to share
Each one believing 
that love never dies
Watching her eyes 
and hoping I'm always there

I will be there and everywhere
Here, there and everywhere
Intro
|1   |3   |
|3bd   |   | (sänk grundton och kvint ett halvt steg, behåll tersen)
|2   |5   |
*
|1   |2   |3   |4   |
|1   |2   |3   |4   |
|7m   |3d   |
|7m   |3d   |
|6   |2d   |
|2   |5   | 

|1   |2   |3   |4   |
|1   |2   |3   |4   |
|7m   |3d   |
|7m   |3d   |
|6   |2d   |
|2   |5   | 
< b3
|1   |1   |
|2   |3d   |
|6   |6   |
|2   |5   | från * igen

|1   |2   |3   |4   |
|1   |2   |3   |4   |
|7m   |3d   |
|7m   |3d   |
|6   |2d   |
|2   |5   | 
|1   |
Hem