Pa to ta na kako

(KAJ-Pop)

C   

  
Pa to ta, pa to ta na kako?
Oh yee, oh yee, oh yeee!

Wooo!
Don´t stop KAJpop!

Vers 1.
E va in dag tå fammo båda släktin på kalas
Ja vita åv e så ja åt itt na på heila dan
Tå ja kom tid så had on lagt sju sorter på ett fat
Fastän on e sjutti e on allt annat än lat

Å-åå-ee-åå E va pajjan överallt
Å-åå-ee-åå E va sött å e va salt

Å tå fammo segär ta no måst do ta
He je ba ti Ä-T-A
Du ha vaari mager kan on sej
innan fammo frågar dej

Ref.
Pa to ta, pa to ta na kako to?
Ja pa ta, ja pa ta na kako ja!
Om to tar myttjy kako kanski to tar påtår tå me?
Om to tar påtår så ta en beta teel!

Pa to ta, pa to ta na kako to?
Ja pa ta, ja pa ta na kako
Oh yee, oh yee. Pa to ta na kako?

Faffa: Tå ska to ta toscakaka!

Vers 2.
Tå do e me fammos elo me din mammos mammos
Me en blåomo assiett så ere lätt ti vaar mätt
Höödo arma raati, lämn itt naa på bullafaati
Om do itt tar en till kan do få en örfil

Å-åå-ee-åå Tå do kjöijjis i servettin
Å-åå-ee-åå Komber andra efterrättin

Å tå do ha jiti massor ta no meir
It na skillna va du seir
Tjängin ha jo fått he för se
Hennas uppgift e ti gööd de

Ref.
Pa to ta, pa to ta na kako to?
Ja pa ta, ja pa ta na kako ja!
Om to tar myttjy kako kanski to tar påtår tå me?
Om to tar påtår så ta en beta teel!

Pa to ta, pa to ta na kako to?
Ja pa ta, ja pa ta na kako
Oh yee, oh yee. Pa to ta na kako?

Stick.
Fammo har in ståor, ståor bullabeta
Kom no alla bånbån vi ska äta
Tå do stuvar i de fleir å fleir
Så star hon å råopar meir meir meir!

Efter 100 liter bulladeig
Känder faffa se na liti seig
Men va ere no som gobbin jär
An lägger dubbla speedin på pacemakeern!

See you later
Defibrilator!

Å tå fammo segär ta no måst do ta
E je ba ti Ä-T-A
Ska ni ha na meir nää stop stop stop
men fammo tar å tiinar åpp

(Microljud) Pling!

Ref.
Pa to ta, pa to ta na kako to?
Ja pa ta, ja pa ta na kako ja!
Om to tar myttjy kako kanski to tar påtår tå me?
Om to tar kaffi så ta en beta teel!

Pa to ta, pa to ta na kako to?
Ja pa ta, ja pa ta na kako ja!
Å-åå-ee-åå Fammo råopa mera mera
Å-åå-ee-åå Tills heila släktin explodera!

|6  |
|4  |5  |
|6  |6  |

|6  |4 5 |
|6  |4 5 |


|6  |4 5 |
|6  |4 5 |
|6  |4 5 |
|6  |2 6 |

|2  |3  |
|6  |5  |

|2  |
|3  |
|6  |
|6  |


|4 1 |5 6 |
|4 1 |5 6 |
|4 1 |5 6 |
|4 1 |5  |

|4 1 |5 6 |
|4 1 |5 6 |
|4 1 |6  |

|  |4 5 |


|6  |4 5 |
|6  |4 5 |
|6  |4 5 |
|6  |2 6 |

|2  |3  |
|6  |5  |

|2  |
|3  |
|6  |
|6  |


|4 1 |5 6 |
|4 1 |5 6 |
|4 1 |5 6 |
|4 1 |5  |

|4 1 |5 6 |
|4 1 |5 6 |
|4 1 |6  |


|2  |
|3  |
|6  |
|6  |

|2  |
|3  |
|6  |
|6  |
|4 1 |5 6 |
|4 1 |5 6 |
|4 1 |5 6 |
|4 1 |5  |

|4 1 |5 6 |
|4 1 |5 6 |
|4 1 |5 6 |
|4 1 |5 6 |

Hem