En extremt kort version av pophistorien och en tabell över vad den innehåller

Det finns hur mycket som helst att lära sig om varje ruta i tabellen här nedanför och varje musikexempel skulle lika gärna kunna vara något av hundratals andra. Denna sida tar bara upp det som det som jag tror har haft störst betydelse för popmusiken idag, och i framtiden.


Länk till längre version av pophistorien fram till femtiotalet →

Notskrift och perioder [pdf] →

Utskrivbar version av denna sida [pdf] →

Det är kanske inte så vanligt att koppla ihop kristendom och popmusik men när det gäller västvärlden hänger sakerna tätt ihop. Hela det västerländska tonsystemet med dur och moll har mycket med kristendomen att göra även om grundidéerna är grekiska och mer än 1000 år äldre. Eftersom kyrkan var så stark i Europa från medeltiden och många hundra år framåt, och har spelat en stor roll i det som blev USA, så är även dagens popmusik färgad av kyrkokulturen. Kyrkor har alltid varit en plats där folk sjunger. I Sverige lär det däremot ha varit förbjudet med trummor, annat än i det militära, på grund av 1686 års kyrkolag. Det är fortfarande ovanligt med trummor i svensk folkmusik.

Musikens funktion i kyrkan:
Ge människor hopp, bildning, glädje, gemenskap
Genom historien har det varit mycket vanligt med musik i samband med krig, oftast med trummor och blåsinstrument. Det var tack vare alla militärmusikinstrument som var kvar efter amerikanska inbördeskriget som den första popen, alltså jazzen, fick sitt typiska ljud med just trummor och blåsinstrument.

Musikens funktion i krig:
Hjälpa soldater att förflytta sig till fots vilket går bättre om de går i takt. Ge människor mod och gemenskap (men musik har också använts som tortyr).
Under åren som Amerika fylldes med européer från olika länder (1600 - 1800), och på grund av slavhandeln, så blandades flera europeiska kulturer med afrikanska och även asiatiska. När människor i början på 1900-talet började kunna spela in musik på skivor och i radio kunde den sprida sig mycket fortare och till många fler människor än tidigare. Ordet Pop, som i populär, kom på 1920-talet, ungefär när radio började bli vanligt. USA har nog varit duktigast på att sprida musik över hela världen, och den amerikanska musiken är alltså en 300-årig blandning av europeisk klassisk- kyrko- och folkmusik, visor, militärmusik och afrikansk/asiatisk musik. Sverige fick till slut tillbaka trummorna i popmusiken med hjälp av USA.

Att just kristendomen blev så viktig för popens utveckling beror nog inte på själva religionen utan mer på att länderna som bildade Amerika var från det kristna Europa. Europa kunde lika gärna haft en muslimsk kultur om historien sett lite annorlunda ut, till exempel om grekerna hade förlorat slaget vid Thermopyle 480 f.Kr. I vilket fall som helst består pophistorien av nedanstående delar och kommer att fortsätta med det! Det som är gemensamt för alla delarna är begreppet tonart, nyckeln till all musik (tonart på engelska heter ”key” som betyder ”nyckel”)! Tonarter fanns långt innan människor kunde skriva noter. Tonart handlar om vilka toner som låter bra tillsammans - alltså fysik.

Musikens funktion för slavar i Amerika på 1700-talet:
Underlätta hårt arbete, ge människor hopp, bildning, glädje, gemenskap. Även här spelar kristendomen stor roll eftersom slavarna fick (tvingades) gå i kyrkan och lära sig om Bibeln. Eftersom Bibeln delvis handlar om förtryckta folk som befrias av Gud så blev de nog ändå stärkta av kyrkobesöken, historierna och sångerna. Ur detta kommer Gospel och Spirituals som är grunden till modern pop. Musiken blev helt enkelt populär även utanför kyrkans värld.
Vad nutida pop (i stora delar av världen) innehåller:Typiska instrument (Det här kan vi ta på ett annat prov. Nu räcker det att kunna skilja på piano, gitarr, bas och trummor.)
Ljudexempel
Europeisk kyrkomusik, klassisk musik
(och visor)
Det här har vi gjort ofta!→
Håller sig till det västerländska tonsystemet med dur, moll och en tonart med sju toner: 1 _ 2 _ 3 4 _ 5 _ 6 _ 7 1. Den är oftast komponerad av kända kompositörer och nedskriven med notskrift. Den kan förstås vara väldigt komplicerad ibland men bygger ändå på samma enkla grund. En tonart med sju toner och ackord som ofta flyttas fyra steg uppåt eller neråt från grundackordet.


grundackord
514
(3an i dur för att likna 5)3d62
              2514(ibland 2, låter lite som 4)


Växeldominanter (mollackord som blir dur för att leda till ett nytt grundackord en kvint neråt)
är vanliga i klassisk musik, schlagerpop och visor.
piano
orgel
stråkinstrument
blåsinstrument
stränginstrument
gitarr
(cembalo)

 
  
  

Militärmusik
(marschmusik)
Bygger också på klassisk musik men är gjord för att marschera till, med taktfasta trummor och blåsinstrument. Det finns även icke militärisk (civil) marschmusik för till exempel bröllop eller begravningar. Mycket vanligt i svensk radio i början på 1900-talet.
blåsinstrument
trummor
 
Europeisk folkmusik
(och visor)
Har ofta ingen bestämd kompositör och är sällan nedskriven. Ibland hörs toner mittemellan dur och moll (naturtoner). Även i svensk folkmusik flyttas ackord fyra steg upp eller ner men ofta i moll 3d←6→2 . Musiken går ofta i tretakt och vi klappar ofta på första slaget. Det förekommer sällan trummor och tonartsbyten.

I brittisk (irländsk, engelsk och skotsk) folkmusik, som det finns delar av i t ex country, är det vanligt med pentatoniska skalor. Det är egentligen samma toner som i en tonart, 1 _ 2 _ 3 4 _ 5 _ 6 _ 7 1, men utan 4 och 7 vilket blir 1 _ 2 _ 3 _ _ 5 _ 6 _ _ 1, alltså fem toner (”penta” betyder ”fem”). Den är världens äldsta skala och låter alltid harmoniskt (även vanlig i Asien). Prova gärna! I brittisk folkmusik finns ofta fler ackord än tre, men sällan ackord 7 och tonartsbyten.
fiol
flöjt
whistle
säckpipa
gitarr
luta
dragspel
munspel
ukulele
banjo
mandolin
cittra
bouzouki
svensk 


Irländsk 
 
Nya Zeeländsk (brittisk)

Afrikansk musik
och även asiatisk
Äldre tonsystem med toner mittemellan dur och moll. Trummor och blandade rytmer är vanligt till exempel "tre mot fyra". Fyra steg upp eller ner. Inga tonartsbyten. Pentatoniska skalor.
Afrikanska:
olika typer av trummor
(bongos
djembe
kalimba
stränginstrument

Asiatiska:
qin
tablas
sitar)
Afrikansk:
 

Asiatisk: 
(indisk)
 
(kinesisk)


Blues och gospel En blandning av europeisk och afrikansk kultur. Tonerna mellan dur och moll finns med ibland, även om de inte går att spela på västerländska instrument, genom att sången går i moll och ackorden i dur. Pentatoniska skalor är vanliga.

Att klappa, eller spela virveltrumma, på 2 och 4 kommer förmodligen från blues och gospel. Det är nästan omöjligt att hitta någon popmusik nuförtiden som inte har virveltrumma på 2 och 4.

eller bara på 3, vilket är ungefär samma sak.


Typiskt för blues är också rytmen, eller egentligen att flera rytmer blandas, vilket kan kallas polyrytmik och är mycket vanligt i afrikanska kulturer. Den mest typiska är en slags 3 mot 4-rytm som kallas shuffle. Prova att räkna till fyra så här: 1 å 2 å 3 å 4 å ! Det kan göras i olika hastigheter och låta väldigt olika. (På bilden är det 6 mot 4.)

Tidig blues:
gitarr
munspel

Rythm and blues (R&B) 
och gospel:
elgitarr
piano 
trummor
blåsinstrument
Blues
 
Rythm and Blues (R&B)

Gospel 
  
Latinamerikansk musik Också en blandning av europeisk (spansk och portugisisk) och afrikansk musik. Även Sydamerika var med i slavhandeln. Trummor, blandade rytmer och mycket dans. Basen spelar ofta innan pulsslagen.

gitarr
(claves 
maraccas
gurka
marimba)
 
Ungdomskulturer Började märkas på 50-talet och musiken brukar vara något som vuxna inte gillar; det kan vara ny musik men oftare jättegammal fast omgjord, som hiphop (som påminner om medeltida ballader) eller olika former av rock och hårdrock (metal) (som ofta påminner om musik från 1500-talet eller tidigare där grundtonen kan vara en annan än 1 eller 6). När en ny ungdomskultur funnits ett tag brukar det dyka upp subkulturer. Det finns tusentals, och det kommer hela tiden nya. De unga växer ju upp och blir vuxna, och oroliga för vad deras barn håller på med.

På 50-talet var det mycket vanligt med ackorden 1 6 4 5, i den ordningen. De senaste 20 åren har det varit vanligt med ackorden 6 4 1 5 eller 1 5 6 4, men låtar med 5←1→4 eller 3d←6→2 har alltid varit mycket vanliga och är det fortfarande, även bland unga idag.

Jazz, rock, hiphop mm var från början ungdomskulturer som startade i USA. Men allt från USA innehåller bitar från Europa och Afrika.

(Listan till höger fortsätter längre ner men mest för att jag hade råkat börja på den. Det går nämligen aldrig att få ett slut på en sådan lista, det finns för mycket musik och för många subkulturer och alla är lika viktiga för de inblandade.)
Elförstärkt:
gitarr
bas
trummor
piano
blåsinstrument
och senare digitala versioner av allt.
37 swing (jazz)

47 bebop (jazz)

57 rock'n'roll 
(kallades också jazz i Sverige, 
i början)


Nästan all pop som kommer senare är släkt med rock'n'roll och rock'n'roll är en utveckling av blues och gospel som i sin tur är en blandning av europeisk kyrkokultur, folkmusik och afrikansk musik.
Allt detta är ett musikaliskt arv som ni kan använda er av för att skapa nya ungdomskulturer, där musiken alltid är en viktig del, och påverka världen precis som världen har påverkats av ungdomar i alla år! Tre eller fyra ackord på piano och gitarr, i ett par olika tonarter så att det blir lättare att sjunga till. Framtiden behöver er!
Historiens
vanligaste
ackordbyten    

Tonarten
C/Am

Tonarten
A/F#m

Tonarten
D/Bm

Tonarten
G/Em
5←1→4 blir    G←C→F    eller      E←A→D    eller      A←D→G    eller      D←G→C
2→5→1 blir    Dm→G→C    eller Bm→E→A    eller Em→A→D    eller Am→D→G
3d←6→2 blir    E←Am→Dm    eller C♯←F♯m→Bm    eller F♯←Bm→Em    eller B←Em→Am
1→6→2→5 blir    C→Am→Dm→G    eller A→F#m→Bm→E    eller D→Bm→Em→A    eller G→Em→Am→D
6→4→1→5 blir    Am→F→C→G    eller F#m→D→A→E    eller Bm→G→D→A    eller Em→C→G→D

Alltså passar det ju perfekt att kunna dessa gitarrackord (grön pil visar strängen som har grundtonen) och några genvägar på piano (kom ihåg att halvstegen sitter efter 3 och 7! 1 _ 2 _ 3 4 _ 5 _ 6 _ 7 1).
           

och för att komma ihåg strängarnas toner från tjockaste till tunnaste kan du använda ramsan:
Ena Armen Duger Ganska Bra Ensam

Dessa kan också vara bra att kunna, men vissa är ganska lika A och D så det går att fuska lite ...
               


(Denna lista behöver ni inte kunna nu↓)
Ungdomskulturer
fortsättning

pop/rock'n'roll/twist 57

pop/rock'n'roll/latin 58-63

pop/rock/R&B 65

pop/soul 65

pop/rock/summer of love 67

pop/tidig hårdrock 70

pop/glamrock 75

pop/punk 77

pop/disco 79

pop/new wave 87Sverige(Sverige ligger lite efter, 70)


England
USA


Blandat viktigt


89 hip hop 

97 K-pop 

97 Emo 

97 indie 
 
13 metal 
 Hem