Visa i Molom2/4-takt  (Alf Hambe)

i Em 
|:6          |2d         2 |4         5 |6          |
|6          |5          |6          |6          :|
Stjärnor i skelom ...
|6          |3         3d |2/6          |3d          |
|6          |4          |3d         6 |6          |
Nu hoppar haren kråka
på ängens vita gräs.
Nu glider gladan slint i snögan snår.
I långa lopp och längslar 
min kropp i molom går
ty slokar sol på nattosamma näs.

Refr :
Stjärnor i skelom
Dudom delom.
Vind går i felom
- Spelom!

Nu duggar dag från dejlom
i mörkomånan sjö
och stjärnor stinga hål i himmelen.
Min glyckas glada glejom
när kommer du igen?
- Ty kommer du, skall vissomliga dö.

Refr

Så lutar somt sig stilla
på vitan väntomvall
när smältan sol förrinner med min dag.
Den röda sorg sig hällnar
vid klirrand bjällromslag.
Från molom flyr min själ i svollna svall.
Refr


Hem