Somliga går med trasiga skor

(Cornelis Vreeswijk) 	

|6          |3d         6 |6         5 |1         3d |
|6          |5         3 |6         3 |6         3d |
Somliga går med trasiga skor		|6 |3d 6  |
Säg, vad beror det på?			|6 5  |1 3d |
Gud fader som i himmelen bor		|6 (2) |5 3  |
Kanske vill ha det så				|6 3  |6 (3d)  |

Gud fader som i himmelen bor
Blundar och sover sött
Vem bryr sig om ett par trasiga skor
När man är gammal och trött?

Vem bryr sig om hur dagarna går?
De vandrar som dem vill
Medborgare om etthundra år
Finns du ej längre till

Då har nån annan tagit din stol
Det vet du inte av
Du känner varken regn eller sol
Ner i din mörka grav

Vem bryr sig om hur nätterna far?
Jag bryr mig inte ett spår
Bara jag får ha mitt ansikte kvar
Dolt i min älsklings hår

Jag är en tvivelaktig figur
Duger ej mycket till
Bakom ett hörn står döden på lur
Han tar mig när han vill

Somliga går med trasiga skor
Tills de har slutat gå
Djävulen som i helvetet bor
Får sig ett gott skratt då

Hem