Till havs


(Gustaf Nordqvist, Jonatan Reuter)	1922 E
Jussi Björling 1953 

Intro/mellanspel:
Melodi: |    b6 5 4 3 2    2 3 2 |5 |
|1         4mmaj7 |1          |
Vers:
|1         4m/1 |1          |6/1          |
|2          |6/2         2 |5         3o/2 |2         5 |
Refräng:
|1         4m/1 |1          |4         2 |6          |
|4m          |5#          |2         5 |         
Vers 2:
|1          |4m/1          |1          |1          |
|2          |5#          |2          |5          |
Refräng igen
Nu blåser havets friska vind ifrån sydväst	
Och smeker ljuvligt sjömans kind		
av alla vindar bäst!				

Till havs, till havs				
till storms, du djärva jakt			
Till havs, till storms,				
var man på vakt				
Till havs!					

På ändlös led är livet fritt, ej trives tvång,
När havet sjunger, grönt och vitt,
sin höga frihetssång

Till havs, Till havs
till storms, du djärva jakt,
Till havs, till storms,
var man på vakt,
Till havs!

Sväll härligt, sköna segel, sväll i vindens dust,
Flyg fram med fröjd mot vågens fjäll
i stundens högsta lust!

Till havs …


Hem