Vals på Mysingen


3/4-takt (Evert Taube) 


Vinden från havet har friskat  |1 |1 |4 |4 |
och Mysingen möter med sjögång, |2 |2 |4 |5 |
håller sig brisen så här,    |1 |1 |6d |6d |
sträcker vi ut till Mysingsholm!  |2 |5 |1 |1 |

Hör du hur bogsvallet brusar  |1 |1 |4 |4 |
och kölvattnet porlar och skummar?|2  |2 |4 |5 |
Se, varje brytande våg     |1  |1 |6d |6d |
spolar vårt blänkande däck!   |2 |2 |5 |5 |

Solen, som skimrar ur diset   |1 |1 |3d |3d |
kring Nåtarö, Ålö och Utö,   |4 |4 |5m |6d |
målar i blått och i violett   |2 |5 |1 |6 |
hela din kust, Södertörn.    |2 |4 |5 |5 |

Båten den knarrar och kränger  |1 |1 |3d |3d |
och seglen står spända som sköldar! |4 |4 |3d |6d |
  Här ha vi Danziger Gatt!    |2 |2 |1o |1/3 |
hör hur det dånar från sjön!  |2 |5 |1 |1 |

Vi gå till Utö för natten,   |1 |1 |4 |1 |
vi gå till Utö för natten,   |5 |5 |1 |1 |
vi gå till Utö för natten,   |1 |1 |4 |4 |
vi gå till Utö för natt.    |1 |5 |1 |1 |

Godnatt, små vågor som klucka, |1 |1 |4 |1 |
godnatt, små vågor som klucka, |5 |5 |1 |1 |
godnatt, små vågor som klucka, |1 |1 |4 |4 |
godnatt, små vågor, godnatt.  |1 |5 |1 |1 |

Hem