En valsmelodi

(Söderlund, Ferlin) Am 3/4 

Dagen är släckt, mörkret har väckt
stjärnor och kattor och slinkor
fyllda av skarn, slödder och flarn
sova polishus och finkor

Barnet det skådar i drömmarnas brus
hur en ängel med lyktor går runt våra hus
Och ensam i kvällen den sena
jag slåss med en smäktande vals
och jag är ganska mager om bena,
tillika om armar och hals

Jag har sålt mina visor till nöjets estrader
och Gud må förlåta mig somliga rader
ty jag är ganska mager om bena
tillika om armar och hals

Grämelsens son i grammofon
sprattlar för Hans och för Greta
Pajas - ack ja - schajas - ack ja,
gott kan det vara att veta!

Skänk mig nu bara ett rimord på sol
när jag redan har använt fiol och viol
- Ack, ensam i kvällen den sena
jag slåss med en smäktande vals,
och jag är ganska mager om bena,
tillika om armar och hals

Jag har ingenting alls här i världen att vinna
och snart i min grop skola maskarna finna
att jag är ganska mager om bena
tillika om armar och hals

|6     	|4     	|7     	|3d     	|
|2     	|7     	|3d     	|3d     	|
|6     	|4     	|7     	|3d     	|
|2     	|3d     	|6     	|6     	|

|1     	|3     	|2     5 	|1     	|
|4     	|7d     	|3d     	|3d     	|
|6     	|6/5    	|2/4    	|3d     	|
|6     	|7d     	|3d     	|3d     	|
|6     	|4     	|7     	|3d     	|
|3d     	|3d     	|6     	|6     	|

|1     	|1/3    	|5     	|1     	|
|4     	|7d     	|3d     	|3d     	|
|6     	|4     	|7     	|3d     	|
|2     	|3d     	|6     	|6     	|

|6     	|4     	|7     	|3d     	|
|2     	|7     	|3d     	|3d     	|
|6     	|4     	|7     	|3d     	|
|2     	|3d     	|6     	|6     	|

|1     	|3     	|2     5 	|1     	|
|4     	|7d     	|3d     	|3d     	|
|6     	|6/5    	|2/4    	|3d     	|
|6     	|7d     	|3d     	|3d     	|
|6     	|4     	|7     	|3d     	|
|3d     	|3d     	|6     	|6     	|

|1     	|1/3    	|5     	|1     	|
|4     	|7d     	|3d     	|3d     	|
|6     	|4     	|7     	|3d     	|
|2     	|3d     	|6     	|6     	|Hem