Lugnare vatten

(Kjell Höglund) 
|1 1/b7 |6d |6d |2 |
|2 2/1 |5/7 |5 |1 | x 2
|5 |5 |
|2 |2 |1 |1 |
|5 |5 |1 |1 |

Det flög en fågel rakt genom berget 		|1 1/b7 |6d |
genom mil av frusen sten 				|6d |2 |
vingarna slog i graniten 				|2 2/1 |5 |
ett förunderligt fenomen 				|5 |1 |

så kom den ut över öppet vatten 			|1 1/b7 |6d |
och nådde fram till ett skepp till slut 		|6d |2 |
som hade sargats i många stormar 			|2 2/1 |5 |
innan ovädren ebbade ut 				|5 |1 |
							|5 |5 |

Lugnare vatten, makligare sjö 			|2 |2 |1 |1 |
och vid horisonten Lycksalighetens ö 		|5 |5 |1 |1 |
vågorna häver sig i tysta, tunga kullar 		|2 |2 |1 |1 |
havet är en moder som förbarmar sig och rullar	|5 |5 |1 |1 |

Stormarna har bedarrat
och mitt huvud känns rent och klart
seglen smattrar i vinden
och skeppet skjuter fart

på seglats under södra korset
mot en efterlängtad kust
luften är frisk efter regnet
och skeppet darrar av lust
Lugnare vatten...

Hem