Psalm 907

(Kjell Höglund) |1 5 |6 3 |4 1 |5  |

Klockan ringer sin klara ton
en världskultur går i graven
länder sköljs under haven
det här är en slutstation

Nu kommer luft och ljus
världen vaknar och lever
ondskans blommor vissnar
nu kommer luft och ljus

Som vampyren dör i solen
så dör en hel kultur
penningens sista pokerbluff
faller som Jerikos mur

Nu kommer luft och ljus …

Den tid som har stulits från oss
lämnas tillbaka igen
vintergatan är ett dunkande hjärta...

Nu kommer luft och ljus …

Som vampyren … + Nu kommer luft och ljus …

Hem