Uti vår hage

 
(Trad) 
Cdur: 
3/4-takt
|6          |6          |4         5 |1          |
|4          |1          |
|6          |6          |2d          |5         3d |
|6          |3d          |6          |3d        |
|6   4       |2          |6         3d |6          |
Uti vår hage där växa blå bär.
  Kom hjärtansfröjd!
Vill du mig något, så träffas vi där.
  Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!
  Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!

Fagra små blommor där bjuda till dans.
  Kom hjärtansfröjd!
Vill du, så binder jag åt dig en krans.
  Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!
  Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!

Kransen den sätter jag sen i ditt hår,
  Kom hjärtansfröjd!
Solen den dalar men hoppet uppgår.
  Kom liljor och akvileja, Kom rosor och salivia!
  Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!


Hem