Snigelns Visa

 
(Gustaf Fröding) 

Mando Diao i G 

Intro 

Sol! Sol! så skönt
lys, lys, mitt ljus,
trög väg på grus,
se gräset så grönt,
här är mycket lätt
att äta sig mätt.

Här inte brått
bortkrypa vill,
men här ligga still,
mums, mums, vad gott.

Hum, hum hör dån,
jum jum varifrån
är svårt hot?
En stor svart fot,
bäst att krypa in
i hyddan sin.

Här inte brått
bortkrypa vill,
men här ligga still,
mums, mums, vad gott.

mums, mums, vad gott.

mums, mums, vad gott.

mums, mums, vad gott.

|1  |3 5|1  |3 5|

|1  |3 5|
|1  |3 5|
|4  |
|1 3 |6 5|
|1(halv)|5  |
|5  |1  |3  |

|6  |7d |
|4  |
|1 3 |6 5|
|1  |5  |1  |3 5|

|1  |3 5|
|1  |3 5|
|4  |
|1 3 |6 5|
|1(halv)|5  |
|5  |1  |3  |

|6  |7d |
|4  |
|1 3 |6 5|
|1  |5  |
|6  |3  |
|4  |5  |
|6  |3  |
|4  |5  |
|6  |3  |
|4  |5  |
|6  |3  |
|4  |5  |
|1  |
| 3 3 2 1 |7
| 3 3 2 1 |7
| ↑6 6 6 |5 
 3 3 3 2 |1
1 2 |3 1 | 2
| 2 2 1 7 |1

| ↑6 7 1 |7-3 
| ↑6 6 6 |5 
 3 3 3 2 |1
3 |3-2 1|1 

| 3 3 2 1 |7
| 3 3 2 1 |7
| ↑6 6 |5 
 3 3 3-2 |1
1 2 |3 1 | 2
| 2 2 1 7 |1Hem