Here there and everywhere

(Lennon McCartney) 

https://www.youtube.com/watch?v=xdcSFVXd3MU


Intro
|1   |3   |3bd   |   |2   |5   |
*
:|1   |2   |3   |4   :|
|7m   |3d   |7m   |3d   |
|6   |2d   |2   |5   | från *

|1m/b3   |1m   |4m   |7   |
|1m   |1m   |4m   |5   |


1 går till 3 min vän
Ett halvsteg ner och sen,
till 2 och 5 ..

1, 2 ,3 å så 4
å sen får vi höja ton 4
så 7 går till 3dur
på exakt samma sätt
som 6 går till 2dur
och 2 går till 5 och ..

ett, 2 ,3 å så 4
igen, sen höjer vi 4an
så 7 går till 3dur
på exakt samma vis
som 6 går till 2dur
och 2 ..

men 5 går
hem i moll!
En 4a lika 7-klig spelar
samma roll
men nästa 4moll hittar 5 och ..

hem till slut,
till samma ackord som förut
och till samma justering
av 7 och av 3
så alla dras med

när 6 går till 2dur
och 2 går till 5 ...
som vill hem!

Hem