2+2=5

 
Robert Broberg C
Cdur: https://youtu.be/VEkJI_mzx6M
|1          |1          |4          |5          |
|1          |1          |4          |5          |
|1          |17        |4          |4m        |
|1          |1          |5          |1          |
Två plus två blir fem i min skalle ibland
och då är det lite svårt
för jag vill gärna vara med och räkna ut
hur vi ska kunna förändra samhället vårt
men att addera fakta med känslor
det går liksom inte alltid hem
man glömmer gärna bort att i människornas inre
två och två ibland blir fem

Våra framtidsvisioner planeras
med vinkel och linjal
vid elitens bord dikteras
olika riktlinjer och ideal
men när man skall applicera dom på männskor
kommer nånting liksom i kläm
man glömmer gärna bort att i människornas inre
två och två ibland blir fem

Dom flesta har ett inbyggt behov
av att bryta gamla konventioner
från ett pip, ett skrik, ett --, ett --
till jättestora demonstrationer
vad är det som gör att barnen lipar åt oss vuxna
och se'n lägger på en rem
är det när vi glömmer att även dom små barnen ibland
kan få två och två till att bli fem

Jag menar att vi måste värna
om vår frihet och vår integritet
och det menar jag att vi kan göra
när begreppet solidaritet
blir verklighet i praktiken
och vi har omskolat alla dem
som vill styra efter en tabell
där två och två aldrig kan bli fem

Visst ska vi ha ett bättre system
men det krävs regler och organisation
men alla ska vara med och bestämma
och förändra vår situation
det får inte bli så att man säger: (att)
det har bestämts fast ingen vet av vem
för Big Brother kommer aldrig att ge tillåtelse till
att två och två blir fem

(men nu är det så att) 
två och två blir fem i min skalle
ibland och då är det lite svårt
för jag vill också vara med och räkna ut
hur vi ska kunna förändra det här samhället vårt
men att addera fakta med känslor
det går liksom inte alltid hem
man glömmer gärna bort att i människornas inre
två och två ibland blir fem
Hem