Du har en vän

(King, Lantz)
							|1 |4 |1 |7m 3d:|


Är du låg och ledsen					|6 |3d |
allt känns meningslöst och tungt 		|6 3d |6 |
och ingenting blir nånsin som du vill. 		|2 |5 |1 |1 |
Tänk på mig så kommer jag 				|7m |3d |
bara blunda, ta det lugnt 				|6 3d |6 |
Jag kan hjälpa dig när du inte räcker till. 	|2 |3 |4 |4/5 5 |

Bara ropa mitt namn 				|1 |1 |
och snart har du mig i din famn. 			|4 |4 |
Klart jag kommer, jag vill se dig igen. 		|1 |1 |5 |5 |
Sommar, höst, vår eller vinter 			|1 |1maj7|
bara ropa på mig, sen är det min tur	 		|4 |6 5 |
och jag lovar att jag kommer 			|4 3 |2 |
Du har en vän
								|1 |4 |1 |7m 3d:|

Om det mörknar på din himmel, 			|6 |3d |
molnen överskuggar allt 				|6 3d |6 |
och vindarna från havet biter tag 		|2 |5 |1 |1 |
Ställ dig stadigt, säg mitt namn 			|7m |3d |
fastän stormen smakar salt, 			|6 3d |6 |
för behöver du en vän, då kommer jag! 		|2 |3 |4 |4/5 5 |

Bara ropa ...

Visst är det ganska skönt med en vän eller hur?	|7/b7 |4 |
Människor kan vara så hårda. 			|1 |1 |
De trycker ner dig; de överger dig; 		|4 |4m |
Och de tar din själ om de får den. 		|6 |2d |
Låt dem aldrig få den! 				|4/5 |5 |

Bara ropa ...
Hem