Ett innehåll!

åh.. en nit té?Kök

Media? Ta i dem!

Droger är eg. ord.

In amores (sex-exesser o mani)

Vila, typ poesi (Se opp! Yta = liv?)

Löneslavar (..bra val, sen öl)

Val i vår, å vila. (v)

Resor o roser

Ungdom (modgnu)

Le, hav tillit, va hel!