Rut - Kurts struktur

Rut - Kurts struktur
o o
Ni ramar in
Rut - Kurts struktur
Ni ramar in

O ja lallar tralla-lallar
Alla män ä mallar!
Alla lallar tralla-la, jo!

Mmm.. unga män ä massiva, vissa män ä magnum.. mm.

Jän jän jäntor O!
Men om inte vi i i vilar å vrålsmala dö föda lamslår våra liv,
i i i, vet ni! Mòne morot?
Näj näj näj..

Mmm.. unga män ä massiva, vissa män ä magnum.. mm.

Å de d'inte vår åsikt e.
Vi vet kis, å rå vet ni de då..

Ni ramar in
Rut - Kurts struktur
Ni ramar in

Aj aj aj aja! Ve oss om Ronald är er ädla norm, oss o Eva ja ja ja ja.

Ni ramar in
Rut - Kurts struktur
Ni ramar in

Å de d'inte vår åsikt e.
Vi vet kis, å rå vet ni de då..

Mmm.. unga män ä massiva, vissa män ä magnum.. mm.

Jän jän jäntor O!
Men om inte vi i i vilar å vrålsmala dö föda lamslår våra liv,
i i i, vet ni! Mòne morot?
Näj näj näj..

Mmm.. unga män ä massiva, vissa män ä magnum.. mm.

O ja lallar tralla-lallar
Alla män ä mallar!
Alla lallar tralla-la, jo!

Ni ramar in
Rut - Kurts struktur
Ni ramar in
o o 
Rut - Kurts struktur