This little light of mine

 
(Harry Dixon Loes 1920-tal) 
           
Danell Daymon and the choir group of Greater Works i A♭              Odetta i A               Sister Rosetta Tharpe 1960 i C
 
      
Okänd kör i F och G                                Carola i E♭, E, F ...
This little light of mine, 
I'm gonna let it shine.
This little light of mine, 
I'm gonna let it shine.
This little light of mine, 
I'm gonna let it shine.
Let it shine, let it shine, let it shine.

Everywhere I go, 
I'm gonna let it shine.
Everywhere I go, 
I'm gonna let it shine.
Everywhere I go, 
I'm gonna let it shine.
Let it shine, let it shine, let it shine.

 
|1  |1  |
|1  |1  |
|4  |4  |
|4  |1  |
|1  |1  |
|3d |6  |
|1  |5  |1  |1  |

|1  |1  |
|1  |1  |
|4  |4  |
|4  |1  |
|1  |1  |
|3d |6  |
|1  |5  |1  |1  |


3d = 
  
Won't let Satan blow it out,
I'm gonna let it shine.
Won't let Satan blow it out,
I'm gonna let it shine,
Won't let Satan blow it out,
I'm gonna let it shine.
Let it shine, let it shine, let it shine.

Let it shine til Jesus comes,
I'm gonna let it shine.
Let it shine til Jesus comes.
I'm gonna let it shine,
Let it shine til Jesus comes,
I'm gonna let it shine.
Let it shine, let it shine, let it shine

  
  
   
  
Hide it under a bushel - NO!
I'm gonna let it shine.
Hide it under a bushel - NO!
I'm gonna let it shine,
Hide it under a bushel - NO!
I'm gonna let it shine.
Let it shine, let it shine, let it shine.

Let it shine over the whole wide world,
I'm gonna let it shine.
Let it shine over the whole wide world,
I'm gonna let it shine.
Let it shine over the whole wide world,
I'm gonna let it shine.
Let it shine, let it shine, let it shine.
 
Det lilla ljus jag har, 
det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, 
det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, 
det ska få lysa klart
Lysa klart, klart, klart, lysa klart

Jag sätter det ej under skäppan, nej
För det ska få lysa klart
Jag sätter det ej under skäppan, nej
För det ska få lysa klart
Jag sätter det ej under skäppan, nej
För det ska få lysa klart
Lysa klart, klart, klart, lysa klart


 
|1  |1  |
|1  |1  |
|4  |4  |
|4  |1  |
|1  |1  |
|3d |6  |
|1  |5  |1  |1  |

|1  |1  |
|1  |1  |
|4  |4  |
|4  |1  |
|1  |1  |
|3d |6  |
|1  |5  |1  |1  |

  
Frestaren han vill blåsa ut, 
men det ska få lysa klart
Frestaren han vill blåsa ut, 
men det ska få lysa klart varje dag
Frestaren han vill blåsa ut, 
men det ska få lysa klart
Lysa klart, ja lysa klart, lysa klart

Det lilla ljus jag har, 
det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, 
det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, 
det ska få lysa klart
Lysa klart, klart, klart, lysa klart


  
  
   
  

 Hem