En hög med gamla ben (Dem dry bones)

 
(James Weldon Johnson 1928) 


i bland annat F 
Intro 

Ezekiel connected dem dry bones,
Ezekiel connected dem dry bones,
Ezekiel in the Valley of Dry Bones,
Now hear the word of the Lord.

Toe bone connected to the foot bone
Foot bone connected to the heel bone
Heel bone connected to the ankle bone
Ankle bone connected to the leg bone
Leg bone connected to the knee bone
Knee bone connected to the thigh bone
Thigh bone connected to the hip bone
Hip bone connected to the back bone
Back bone connected to the shoulder bone
Shoulder bone connected to the neck bone
Neck bone connected to the head bone
Now hear the word of the Lord.

Dem bones, dem bones gonna walk around.
Dem bones, dem bones gonna walk around.
Dem bones, dem bones gonna walk around.
Now hear the word of the Lord.

Disconnect dem bones, dem dry bones.
Disconnect dem bones, dem dry bones.
Disconnect dem bones, dem dry bones.
Now hear the word of the Lord.

Head bone (dis)connected from the neck bone
Neck bone connected from the shoulder bone
Shoulder bone connected from the back bone
Back bone connected from the hip bone
Hip bone connected from the thigh bone
Thigh bone connected from the knee bone
Knee bone connected from the shin bone
Shin bone connected from the ankle bone
Ankle bone connected from the heel bone
Heel bone connected from the foot bone
Foot bone connected from the toe bone
Now hear the word of the Lord.

Dem bones, dem bones gonna rise again.
Dem bones, dem bones gonna rise again.
Dem bones, dem bones gonna rise again.
Now hear the word of the Lord.

Dem bones, dem bones, dem dry bones.
Dem bones, dem bones, dem dry bones.
Dem bones, dem bones, dem dry bones.
Now hear the word of the Lord.

|1 2 |3 4 |3 ♭3°|2 |

|1  |1  |
|5  |1  |
|1  |1  |
|1 5 |1  |

|1  |1  |
|1  |1  |
|1  |1  |
|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
|1 5 |1  |

|1  |1  |
|5  |1  |
|1  |1  |
|5  |1  |

|1  |1  |
|5  |1  |
|1  |1  |
|5  |1  |

|1  |1  |
|1  |1  |
|1  |1  |
>|1  |1  |
>|1  |1  |
>|1  |1  |
>|1  |1  |
>|1  |1  |
>|1  |1  |
>|1  |1  |
|1  |1  |
|1 5 |1  |

|1  |1  |
|5  |1  |
|1  |1  |
|5  |1  |

|1  |1  |
|5  |1  |
|1  |1  |
|5  |1  |  
56|1 11|3111|35 |  |

1|1...|.31.|
1|2...|.31.|
1|1...|.31.|
1|3 3232|1 |

1|1...|.31.|

 


Esekiel han hittade en hög med gamla ben
och tänkte att en vacker dag så står de upp igen,
men först när alla benen satts ihop i nåt system!
För så har Esekiel sagt.

På fotbenen sitter det ett vristben
på vristbenet sitter det ett vadben
på vadbenet sitter det ett skenben
på skenbenet sitter det en knäskål
på knäskålen sitter det ett lårben
på lårbenet sitter det ett sittben
på sittbenet sitter det ett höftben
på höftbenet sitter det ett korsben
på korsbenet sitter det en ryggrad
på ryggraden sitter det ett skulderblad
på skulderbladet sitter det ett överarmsben
på överarmsbenet sitter det ett armbågsben
ett strålben och hela din hand

och på ryggraden sitter alla revben
på revbenen sitter det ett bröstben
på bröstbenet sitter ett par nyckelben
och skallbenet sitter längs upp

Alla gamla ben skall upp och gå en vacker dag.
Ja, alla gamla ben skall upp och gå en vacker dag.
Om alla benen sitter där de sitter är det bra,
för så har Esekiel sagt.

På ryggraden sitter det ett korsben
på korsbenet sitter det ett höftben
på höftbenet sitter det ett sittben
på sittbenet sitter det ett lårben
på lårbenet sitter det en knäskål
på knäskålen sitter det ett skenben
på skenbenet sitter det ett vadben
på vadbenet sitter det ett vristben
på vristbenet sitter alla fotben
för så har Esekiel sagt. 


|1 2 |3 4 |3 7d|2 5 |

|1  |1  |
|5  |1  |
|1  |1  |
|5  |1  |

|1  |1  |
|1  |1  |
|1  |1  |
|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
<↑½|1  |1  |
|1 5 |1  |

|1  |1  |
|5  |1  |
|1  |1  |
|1 5 |1  |

|1  |1  |
|5  |1  |
|1  |1  |
|1 5 |1  |

|1  |1  |
>|1  |1  |
>|1  |1  |
>|1  |1  |
>|1  |1  |
>|1  |1  |
>|1  |1  |
>|1  |1  |
>|1  |1  |
|1 5 |1  |
Hem