Oh happy day

 
(Gospel) 

Edwin Hawkins - Anthony Brown w/ FBCG Combined Choir i G   
Ryan Toby "Oh Happy Day" Sister Act 2 i D, B, A♭ och A 
Aretha Franklin i F   Elvis Presley i E 
|:Oh happy day (Oh happy day)
Oh happy day (Oh happy day)
When Jesus washed (Oh When he washed)
When Jesus washed (Oh When he washed)
When Jesus washed (Oh When he washed)
He Washed my sins away (Oh happy day)
Oh happy day :|

He taught me how
To wash
Fight and pray
Fight and pray

And live rejoicing 
every 
every day
every day|1  |4  |
|1  |6d | Det räcker om primen går upp ett halvsteg!
|2  |5  |
|2  |5  |
|2  |5  |
|1  |4  |
|1  |5  |

|1  |1  |
|4  |4  |
|1  |1  |
|1  |5  |

|1  |1  |
|4  |4  |
|1  |1  |
|1  |5  |


   
(OBS! Denna text bara rimmar på siffrorna, 
som call and response!)

Jag tror jag flyr (1 11 4)
Måste dra iväg (1 och halvt steg)
Jag kom i kläm (2 22 5)
där i mitt hem (2 22 5)
Måste bort från dem (2 22 5)
Ut på äventyr (1 11 4)
Kommer aldrig hem (3 4å 5) å=4,5

Det är bara en
som four
följa med mig hem
mitt nya hem (3 4å 5)

Det är bara en
som four
följa med mig hem
mitt nya hem (3 4å 5)

Hem