Swing it, magistern

 
(Kai Gullmar och Hasse Ekman 1940) 

Alice Babs & Charlie Norman i C   Alice Babs i D  
  

 i Bb 
Det var en gång en skola med en lärare i sång
Han var så vådligt snäll och skötsam
Och barnen de fick bara öva skalor dagen lång
Lektionerna de blev ett tvång
Men en utav eleverna blev trött en vacker dag
Tog mod till sig och reste sig och sa:

[Refräng]
Swing it, magistern, swing it
Det är tidens melodi
Gör som vi, var glad och fri
Ja, ni kan inte låta bli med all er energi
Åh swing it, magistern, swing it
Det är tidens egen sång
Allesammans på en gång:
Ba-da-da-da-da-da-da-duh

"Bä, bä, vita lamm" - 
nä-ä, det är ingenting för oss
Nej, sha-di-la-da-da-duh-dey-uh-da-da-da
Skidi-la-wada-di-dada, ska det va' förstås
Åh swing it, magistern, swing it
Det är tidens egen sång
Det är rytm och fest och glatt humör
Lyssna nu, försök och gör:
Ba-da-da-da-duh-duh-deh-deh
Swing it, swing it, magistern! 
Swing!
|1 6 |2d |
|2 5 |1  |
|1 6 |2d |
|6 2d |5  |
|3d  |6d  |
|2d  |5  |


|2 5 |1 6 |
|2 5 |1 6 |
|5  |1  |
|7d |3 6d|
|2 5 |1 6 |
|2 5 |1 6 |
|5  |1  |
|2 - | - |

|4  |4  |
|1  |4  |
|5 - | - |
|2  |5  |
|2 5 |1 6 |
|2 5 |1 6 |
|5  |1 6d|
|2  |   |
|1  |6d |
|2  |2 5 |
|1  |   |  
3 |5 6 3 |2 1 ↓6 1 |2 3 2 1 ↓6
1 |1 1 1 1 2 |3 5 
  Hem