Waterloo

 
(ABBA) 

D  

Intro

Jo, jo, vid Waterloo Napoleon fick ge sig
Men, men, sitt öde kan man möta på så många skilda sätt
Själv känner jag, sen jag mött dig
Historien upprepar sig

Waterloo - jag är besegrad, nu ger jag mig
Waterloo - lova mej nöjet att älska dig
Waterloo - allting känns rätt, och det är min tro
Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo
Wa Wa Wa Wa Waterloo - du är mitt öde, mitt WaterlooJo, jo, man värjer sig och fäktas i det längsta
Men, men, mot känslor kämpar gudarna förgäves har man sagt
Det är som jag hörde en sång
Jag tror det är kärlek på gång

Waterloo - så har man funnit sin överman
Waterloo - mäktig och väldig och stark är han
Waterloo - allting känns rätt, och det är min tro
Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo
Wa Wa Wa Wa Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo

Det är som jag hörde en sång
Jag tror det är kärlek på gång

Waterloo - så har man funnit sin överman
Waterloo - mäkting och väldig och stark är han
Waterloo - allting känns rätt, och det är min tro
Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo
Wa Wa Wa Wa Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo


|1  |1  |1  |1  |

|1  |2d/1|5 4 |5  |
|1  |2d/1|5 4 |1 5 |
|6  |6  |6  |
|2d |5  |5  |

|1  |1  |4  |4  |
|5  |5  |1  |5  |
|1  |1  |4  |4  |
|5  |5  |1  |1  |
|5  |5  |1  |1  |

|1  |1  |

|1  |2d/1|5 4 |5  |
|1  |2d/1|5 4 |1 5 |
|6  |6  |6  |
|2d |5  |5  |

|1  |1  |4  |4  |
|5  |5  |1  |5  |
|1  |1  |4  |4  |
|5  |5  |1  |1  |
|5  |5  |1  |1  |

|6  |6  |
|2d |5  |5  |

|1  |1  |4  |4  |
|5  |5  |1  |5  |
|1  |1  |4  |4  |
|5  |5  |1  |1  |
|5  |5  |1  |1  |  
  
My, my, at Waterloo Napoleon did surrender
Oh yeah, and I have met my destiny in quite a similar way
The history book on the shelf
Is always repeating itself

Waterloo - I was defeated, you won the war
Waterloo - promise to love you for ever more
Waterloo - couldn't escape if I wanted to
Waterloo - knowing my fate is to be with you
Waterloo - finally facing my WaterlooMy, my, I tried to hold you back but you were stronger
Oh yeah, and now it seems my only chance is giving up the fight
And how could I ever refuse
I feel like I win when I lose

Waterloo - I was defeated, you won the war
Waterloo - promise to love you for ever more
Waterloo - couldn't escape if I wanted to
Waterloo - knowing my fate is to be with you
Waterloo - finally facing my Waterloo

So how could I ever refuse
I feel like I win when I lose

Waterloo - couldn't escape if I wanted to
Waterloo - knowing my fate is to be with you
Waterloo - finally facing my Waterloo
Waterloo - knowing my fate is to be with you
Waterloo - finally facing my Waterloo
Waterloo - knowing my fate is to be with youHem