Popitop

 
(Thore Skogman 1965)


Dag Vag (80-talet) i C (med solon i A): 
  Thore och LillBabs i Eb:   
Popopitopp, det är toppen i år (Popop popopitoppop)
Popopitopp, så att pulsarna slår (Popopitoppop)
Popopitopp, melodiradiodax (Popop popopitoppop)
Popopitopp, så man smälter som vax (Popopitoppop)

Världen är full av elektriska gäng (Popop popopitoppop)
Och alla har drabbats av samma refräng (Popopitoppop)
Allting ska gå med watt och med volt (Popop popopitoppop)
Ungarna börjar när dom går i kolt (Popopitoppop)

Popoppitopp, det är toppen i år (Popop popopitoppop)
Popoppitopp, så att pulsarna slår (Popopitoppop)
Morsan och farsan får inte ta ton (Popop popopitoppop)
Nä, dom har avgått med ålderspension (Popopitoppop)
Kanske dom vill men dom kan ej förstå (Popop popopitoppop)
Att deras musik den är gammal och grå (Popopitoppop)

Popoppitopp, det är toppen i år (Popop popopitoppop)
Popoppitopp, så att pulsarna slår (Popopitoppop)
Allting ska gå med elektricet (Popop popopitoppop)
Det känns som man var på en annan planet (Popopitoppop)
Rätt som dom spelar så går det en propp (Popop popopitoppop)
Strömmen blir bruten och då blir det stopp (Popopitoppop)

|5 |
|1	|4	|5	|1	|
|1	|4	|5 1 |5   |
|1	|4	|5	|1	|
|1	|4	|5 1 |5   |
solo 2 verser
|1	|4	|5	|1	|
|1	|4	|5 1 |5   |
|1	|4	|5	|1	|
|1	|4	|5 1 |5   |
<6: solo 2 verser >
|1	|4	|5	|1	|
|1	|4	|5 1 |5   |
|1	|4	|5	|1	|
|1	|4	|5 1 |5   |
|1	|4	|5	|1	|
|1	|4	|5 1 |5   |
<6: solo 2 verser >
|1	|4	|5	|1	|
|1	|4	|5 1 |5   |
|1	|4	|5	|1	|
|1	|4	|5 1 |5   |
|1	|4	|5	|1	|
|1	|4	|5 1 |5   |

Hem