The entertainer

 
(Scott Joplin 1902)


 i C 
Bara början ...


|1  |4  |1 5 |1  |
|1  |4  |2d |5  |
|1  |4  |1 5 |1  |
|1 1/♭7|4 4m |1 5 |1  |Hem