When the chariot comes / Coming 'Round the Mountain / Billan, Bullan och jag

 
(Spiritual 1800, folksång/country 1890, klappramsa i Sverige 2021) 

 C   C  D   
 Billan m fl Bb och A  Klappa händerna A Du ska få min ... A 

O, who will drive the chariot when she comes?
O, who will drive the chariot when she comes?
O, who will drive the chariot,O, who will drive the chariot,
O, who will drive the chariot when she comes?		

King Jesus, he'll be driver when she comes,
When she comes . . . .

She'll be loaded with bright Angels
When she comes . . . .

She will neither rock nor totter,
When she comes . . . .

She will run so level and steady,
When she comes . . . .

She will take us to the portals,
When she comes . . . .


|1  |1  |
|1  |5  |
|1 17|4  |
|1 5 |1  |


  
She'll be coming round the mountain when she comes
She'll be coming round the mountain when she comes
She'll be coming round the mountain when she comes
She'll be coming round the mountain, She'll be coming round the mountain
She'll be coming round the mountain when she comes

Vers 2
She'll be drivin' six white horses when she comes

Vers 3
Oh, we'll all go out to meet her when she comes

Vers 4
We will kill the old red rooster when she comes

eller

Det var Billan, Bullan och jag
Vi var födda samma år och samma dag
och vi gick i samma skola och vi lärde av varandra
Det var Billan, Bullan och jag

eller

Klappa händerna när du är riktigt glad. 
Klappa händerna när du är riktigt glad. 
Du kan också glädja andra
som på denna jorden vandra,
klappa händerna när du är riktigt glad. 

Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. 
Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. 
Du kan också glädja andra
som på denna jorden vandra,
knäpp med fingrarna när du är riktigt glad. 

Slå på dina knän när du är riktigt glad. 
Slå på dina knän när du är riktigt glad. 
Du kan också glädja andra
som på denna jorden vandra,
slå på dina knän när du är riktigt glad. 

Stampa fötterna när du är riktigt glad. 
Stampa fötterna när du är riktigt glad. 
Du kan också glädja andra
som på denna jorden vandra,
stampa fötterna när du är riktigt glad. 

Säg ”Hej! Hej!” till vännen din som sitter där. 
Säg ”Hej! Hej!” till vännen din som sitter där. 
Du kan också glädja andra
som på denna jorden vandra,
säg ”Hej! Hej!” till vännen din som sitter där. 

Gör nu alltihop om du är riktigt glad.
Gör nu alltihop om du är riktigt glad.
Du kan också glädja andra
som på denna jorden vandra,
gör nu alltihop om du är riktigt glad.
Hem