Ack, ack om det vore dag

 
(Trad) 

Dm (dorisk) 1. /:Ack, ack om det vore dag
och alla gossar stodo i en rad:/
/:och jag finge taga
den som mig behaga'
Ack, ack om det vore dag:/

2. /:Ack, ack om det vore kväll
och alla gossar hängde i ett spjäll:/
/:och jag finge tänna
och dom ville bränna
Ack, ack om det vore kväll:/

3. /:Ack, ack om det vore natt
och alla gossarna i sängen satt:/
/:och jag däri låge
och mig ingen såge
Ack, ack om det vore natt! :/

|6d |2   |
|2   |6d |
|6d |
|2   |
|6d |5(4)|

|6d |2   |
|2   |6d |
|6d |
|2   |
|6d |5(4)|

|6d |2   |
|2   |6d |
|6d |
|2   |
|6d |5(4)|


Hem