Den blomstertid nu kommer

  
(Folkvisa text: Israel Kolmodin 1693, J.O. Wallin 1819, Britt G. Hallqvist 1979)

Kyrkoversion i F                     Lill Lindfors och Nils landgren i B♭            Freddie Wadling i F            Ainbusk i C
              

4/4
      
Den blomstertid nu kommer 
med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar, 
då gräs och gröda gror.

Med blid och livlig värma 
till allt som varit dött,
sig solens strålar närma, 
och allt blir återfött.


Vanlig version
|1 5  |1   | 
|1 2 5|1  5|
|1 5  |1   | 
|1 2 5|1  5|

|4 2 |5   | 
|2 1 |5   |
|1   |4   | 
|2 5 |1   |

    
mer komplicerad (klassisk) version
1|3  2/4  1/5   5   |6  4/6  1   6  | 
 |5/7  1  2    5   |1             | 
 |3  2/4  1/5  5   |6  4/6  1   6  | 
 |5/7  1   2   5   |1          1/3 |

 |4  1/3   2   1   |5/7  2d  5   1   | 
 |4/6  5   1   1/3 |5          5/3 | 
 |1   5   6   3  |4   2   6   5/7 | 
 |6   4   5sus  5  |1              | 


 
Melodi:
3|3 2 1 ↓7|↑1 1  3|
 |5 5 4 4 | 3   3|
 |3 2 1 ↓7|↑1 1  3|
 |5 5 4 4| 3   5|
 
 |6 5 4 3 | 2 2  3|
 |4 4 3 3 | 2   2|
 |3 2 1 ↓7| 6 6  5|
 |6 ↑1 1 ↓7|↑1    |
    
    
      
De fagra blomsterängar 
och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar 
och lundens gröna träd,

de skola oss påminna 
Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna 
som räcker året om.


5sus (i C)
Den stora tersen är höjd ett halvt steg
och går oftast tillbaka i ackordet efter.Hem