Vårvindar friska

 
(Trad. Julia Nyberg 1828) 

Bm/D 

3/4 takt

Vårvindar friska
Leka och viska,
Lunderna kring, likt älskande par,
Strömmarna ila,
Finna ej vila
Förr’n ner i djupet störtvågen far.

Klaga, mitt hjärta, klaga! – O, hör,
Vallhornets klang bland klipporna dör!
Strömkarlen spelar,
Sorgerna delar
Vakan kring berg och dal.


|6  |
|6  |
|3d |6 3d|
|6  |
|6  |
|3d |6  |

|1  |5  |
|6  |3d |
|6  |
|6  |
|3d |6  |


 
Hjärtat vill brista –
Ack! när den sista
Gången jag hörde kärlekens röst:
Avskedets plåga,
Ögonens låga,
Mun emot mun vid klappande bröst.

Fjälldalen stod i blomstrande skrud,
Trasten slog drill på drill för sin brud;
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte,
Suckande, berg och dal.


Hem