Byssan lull

 
(Trad, text Evert Taube) 
Evert har enligt Wikipedia hitta på ordet byssan själv; eftersom det är en vaggvisa borde det vara vyssan lull! Lull är samma som i det engelska lullaby.
Peter LeMarc i Am/C  Evert Taube (1921) i Am/C 

||: Byssan lull, koka kittelen full,
  där kommer tre vandringsmän på vägen. :||
Den ene, ack, så halt, den andre, o, så blind,
den tredje äger alls ingenting.

||: Byssan lull, koka kittelen full,
  där blåser tre vindar på haven. :||
På stora ocean, på lilla Skagerack
och långt upp i Bottniska viken.

||: Byssan lull, koka kittelen full,
  på himmelen vandra tre stjärnor. :||
Den ene är så vit, den andra är så röd,
den tredje är månen den gula..

  
|:6  |2 3d |
|2 3d|6 3d:|
|6 3d|6 3d |
|2 6 |3d 6 |

|:6  |2 3d |
|2 3d|6 3d:|
|6 3d|6 3d |
|2 6 |3d 6 |

|:6  |2 3d |
|2 3d|6 3d:|
|6 3d|6 3d |
|2 6 |3d 6 |


  
||: Byssan lull, koka kittelen full,
  där segla tre skutor på vågen. :||
Den första är en bark, den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.

||: Byssan lull, koka kittelen full,
  sjökistan har trenne figurer. :||
den första är vår tro, den andra är vårt hopp,
den tredje är kärleken den röda.

||: Byssan lull, koka kittelen full,
  tre äro tingen de goda. :||
Den första är Gud Far, den andra är hans Son,
den tredje mild jungfru Maria.

Hem