Toner är vågor av ljud

 
(P Lantz) 

i C och i G  Kortversionen C 


(One two three four)         4/4-takt
som ett hjärta slår och slår
när du sover eller går 
Ja, även om du inget hör
så gör din puls som pulsar gör 

Fyra pulsslag är en takt
Försök va tyst en takt exakt
...
Åter ljud i denna sal
Takten är en tidslinjal

En ton är både ljud och tid
minst tjugo per sekund
Hör du fler än tjugotusen
måste du va hund

Ljud är rörelser i luft
och hundra per sekund är tufft
men vingar på små flugor 
har en hastighet som duger
och en dubbelt så snabb vibration
blir alltid samma ton 

(tada tada tada tada raj raj raj raj raj)

Ja, toner är vågor av ljud mot ditt öra
och toner som passar ihop måste göra
vågor som trivs med varandra 
Av grundtonen får vi de andra
med hjälp av multiplikation
av vågor från en enda ton   

  

|1  |
|6  |
|4  | 
|5  |

|1  |
|6  |
|… |
|4  | 
|5  |

|4  |
|1  |
|4  | 
|5  |

|1  |
|6  |
|4  | 
|5  |
|3  |
|6  |
6/8-takt
|2 |5 | 

|6 |4 |
|1 |5 |
|6 |4 |
|1 |5 |
|6 |4 |
|1 4/5|1 |
(|1 |5 |)


  
(En och tre och)
fem, de intervall vi spelar
Två- tre- fyr- å femtedelar
utav samma grundfrekvens
bildar tonerna som känns 

bäst ihop, men det finns flera 
om vi delar lite mera 

1 2 3 4 5 6 7  
That's it, kan vi spela nu?  

Nej, jag har ju glömt en grej
Från varje ton det e
ett helt steg upp till nästa ton
men ett halvt från 7 och 3

Sanningen är kall och hård
Varje ton kan bli ackord
Alla har de toner tre
Prim och ters och kvint och se
Vissa terser mindre är
De har en slags moll-karaktär

(tada tada tada tada raj raj raj raj raj)

Ja, toner är vågor av ljud mot ditt öra 
och toner som passar ihop måste göra
vågor som trivs med varandra
Av grundtonen får vi de andra
med hjälp av multiplikation
av vågor från en enda ton 
(av vågor från en enda ton) 

 
1 2 3 4
5 3 4 3 4 3(2)1
5 3 4 3 4 3(2)1
1|5 3 4 3 4 3 5
3|4 3 5 3 4 3 5

5 3 4 3 4 3(2)1
1|5 3 4 3 4 3(2)1
…
5 3 4 3 4 3 5
5 3 4 3 4 3 5

5 |6 6 6 6 6 6 6
6 |6 5 5 3 5
6 6 6 6 6 6 6
6 5 5 3 5

5 3 4 3 4 3 1 
(1)|5 3 4 3 4 3 1
1|5 3 4 3 5 3 
(4 3)|5 3 4 3 5 3 
(4 3)|5 5 5 5 5 6 7
7|6 6 6 7 1

(instr: 11 11 11 11 |5 4 3 2 1 7)

(1)|111 167|111 17
 6|555 555|555 54
   366 665|54
 1|333 431|22
 2|333 345|6
 1|111 111|1 
( 1|123 456|7 om refrängen görs som kanon)

Hem