Videvisan

 
(Alice Tegnér) 
Cdur: 
  4/4-takt

Sov du lilla videung,
än så är det vinter!
Än så sova björk och ljung,
Ros och hyacinter.

Än så är det långt till vår,
Innan rönn i blomma står.
Sov du lilla vide,
än så är det vinter.

|1  |5  |
|2 5 |1  |
|1  |3  |
|2d |5  |

|2  5  |1/3  |
|2  5  |1 3/7|
|7♭° 6d|2  |
|5    |1   |


Solskens öga ser på dig,
Solskens famn dig vaggar.
Snart blir grönt på skogens stig,
Och var blomma flaggar.

Än en liten solskensbön:
Vide liten blir så grön.
Solskens öga ser dig.
Solskens famn dig vaggar.


Hem