Sifferlåtar i C

Understrukna stavelser ligger på första pulsslaget i takten och stavelser med en fet stil avser ackordets siffernamn! 
Den bokstav/stamton 1 hamnar på blir tonartens namn!
Många låtar innehåller ackorden 1, 4 och 5. Om du hittar ackord 1 så vet du att två fingrar åt höger blir 4
och att två fingrar åt vänster blir 5. Fingrarna flyttar sig en halv och ett helt steg, det vänstra ett halvt och det högra ett helt!


Vi går över daggstänkta berg
En av de stamsånger som var obligatoriska 
i skolan mellan 1943 0ch 1969.
(Den börjar på ETT förstås!)
Vi vandrar till Granstigen fem fallera
Där stannar vi tills vi får komma hem fallera
Vi four inte åka
tillbaks om vi bråkar
men femfår de köra oss hem fallera

Om stamsångerna

|1   |5  |
|5   |1  |
|4   |
|1   |
|5   |1  |

Vi gå över daggstänkta berg, fallera'!,
som lånat av smaragderna sin färg, fallera'!
Och sorger ha vi inga,
våra glada visor klinga
när vi år över daggstänkta berg, fallera'!

 
Ettan smyger (The lion sleeps tonight - Mbube)  


Melodin börjar på tonerna: 1 2 3 2 3|4 3 2 1 ..

Ettan smyger i fyrans djungel
och letar efter fem. 	
Ettan smyger i fyrans djungel
och letar efter fem. 	

Vi _ är vilse, och 
vi vill komma hem! 
Vi _ är vilse, och 
vi vill komma hem! 
 
 

|1 	|4 	|
|1 	|5 	|
|1 	|4 	|
|1 	|5 	|

|1 	|4 	|
|1 	|5 	|
|1 	|4 	|
|1 	|5 	|

 
   "Originalet": (1939)
In the jungle, the mighty jungle
The lion sleeps tonight
In the jungle the quiet jungle
The lion sleeps tonight

A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh

(Från början var det "Uyimbube" som betyder "du är ett lejon" på zulu.)
 

Glöm inte att "gå" samtidigt som du spelar! 
Då slipper du räkna till fyra i varje takt. 
Fötterna räknar själva och varje gång som 
högerfoten går i golvet börjar en ny takt, 
och kanske ett ackordbyte.
Denna version höjer sig en kvart efter en stund. Ackord 4 blir ny 1a. <4: > Bara en ton behöver ändras. 
Börja på ton 4, kalla den grundton och gå hel hel halv hel hel hel halv så märker du vilken ton det är!
Här kommer en till på zulu. Siyahamba, fast den går i G. Melodin börjar på tonerna: 5 5|↑3 3 2 3 1 1 ↓6 5..
Se vi hamna' på ackord nummer ett!
men det är fem som gör att vi hamnar rätt:
Se vi hamna' på ackord nummer ett!
men det är fem som gör att vi hamnar rätt:
Vi sätter fyr på låten på ett enkelt sätt
men det är fem som gör att vi hamnar rätt
Vi sätter fyr på låten på ett enkelt sätt
men det är fem som gör att vi hamnar rätt

(Även "Bä bä vita lamm" funkar till denna låt. 
Se Blandade barnvisor)
|1  |1  |
|5  |1  |
|1  |1  |
|5  |1  |
|4  |1  |
|5  |1  |
|4  |1  |
|5  |1  |


Siyahamb' ekukhanyeni kwenkos, 
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'. 
Siyahamb' ekukhanyeni kwenkos', 
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'. 
Siyahamba, hamba, Siyahamba, hamba
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'. 
Siyahamba, hamba, Siyahamba, hamba
Siyahamba ekukhanyeni kwenkos'. 


En låt till som har inspirerats av afrikansk musik. Originalet skrevs av Jan Johansson och Astrid Lindgren 
(Jag undrar om Astrid skulle ha godkänt min nya text? Jag tror det.)
                             
Göteborgsmusiken och Brunnsbo musikklasser              Originalet i E                En afrikansk låt som kan ha inspirerat, i F
 i tonarterna G♭, A♭ och B♭
 (blåsinstrument brukar gilla såna tonarter)

Samma ackordbyten finns i all möjlig musik från barvisor till country och tung hårdrock. 

Har du sett min tvål
den är feminin och den har ett mål
Målett är: Vi två 
kanske kan bli fem när vi hittat hem.


Vårt hem kunde va en fyra
där alla fem kunde finna frid och lugn
eller dra runt som yra
små popcorn i en microugn
|1  |2  |
|5  |1  |
|1  |2  |
|5  |1  |

|1  |2  |
|5  |1  |
|1  |2  |
|5  |1  |

|1  |4  |
|5  |5  |
|1  |4  |
|5  |1  |


Har du sett min apa,
min söta fina lilla apa,
har du sett Herr Nilsson,
ja, han heter faktiskt så.

Har du sett min villa,
min Villa Villekulla-villa,
vill å vill du veta,
varför villan heter så?

Jo, för där bor ju Pippi Långstrump,
tjolahopp tjolahej tjolahoppsan-sa,
där bor ju Pippi Långstrump,
ja, där bor faktiskt jag.

  

Oh happy day (gospel)
(OBS! Denna text bara rimmar på siffrorna, 
som call and response!)

|:Jag tror jag flyr (1 11 4)
Måste dra iväg (1 och halvt steg)
Jag kom i kläm (2 22 5)
där i mitt hem (2 22 5)
Måste bort från dem (2 22 5)
Ut på äventyr (1 11 4)
Kommer aldrig hem (3 4å 5) å=4,5 :|

Det är bara en
som four
följa med mig hem
mitt nya hem (3 4å 5)

Det är bara en
som four
följa med mig hem
mitt nya hem (3 4å 5)

|1  |4  |
|1  |6d |
|2  |5  |
|2  |5  |
|2  |5  |
|1  |4  |
|1  |5  |

|1  |1  |
|4  |4  |
|1  |1  |
|1  |5  |

|1  |1  |
|4  |4  |
|1  |1  |
|1  |5  |


 Det räcker om primen går upp ett halvsteg!
 

FBCG Combined Choir i G
 |:Oh happy day (Oh happy day)
Oh happy day (Oh happy day)
When Jesus washed (Oh When he washed)
When Jesus washed (Oh When he washed)
When Jesus washed (Oh When he washed)
He Washed my sins away (Oh happy day)
Oh happy day :|

He taught me how
To wash
Fight and pray
Fight and pray

And live rejoicing 
every 
every day
every day
John Browns body 
+ Halta Lottas krog 
+ Manchester Uniteds inmarschlåt 
(OBS! Texten kan låta omoralisk men det är bara som det låter)

En tidig visa från Amerrka
Fyrkantig men den kan verka
mänskligare om den sprider 6
mellan 2 och 5 i hemmets lugna vrå


|1   |1  |
|4   |1  |
|1   |3d 6|  ("Sprid" fingrarna: prim halvt ner; kvint halvt upp blir ledton till 6)
|2 5 |1  |  (Låt 2 va stilla och gå ett helsteg upp med de andra.)

AIK:s inmarschlåt 

Å vi e AIK

  
  
  
(underligt intro |1  |5m |1  |1m/3b |)
Ifrån hem, gå ner till fem och sen tillbaka
lägg en liten sjua om du du four
men tvåorna som four din värld att skaka
får det bra två fingrar upp där femman står

Vi tar det en gång till fram och tillbaka
lägger på en liten sjua när vi four
två och fem och ett. Den sjätte 
tvålar sina fem små,
tvålar sina fem små och går hem
|1 5 |1 5 |
|1 17|4  |
|2 4 |2 4 | 
|2  |5  |

|1 5 |1 5 |
|1 17|4  |
|2 5 |1 6 | 
|2 5 |
|2 5 |1  |

Svag

(refrängen)
Jag kan inte va i samma rum som ett
så jag hoppar till det femte
försöker gå ett helsteg upp
och fyran kommer snart, den ligger jämte|1 |
|5 |
|6 |
|4 |


Nummer 1 (Jag hade en gång en båt; Sloop John B)

Sloop John B 
 
(Denna går alldeles för fort, 
men den går också i C.)          

Glöm inte att "gå" samtidigt som du spelar! 
Då slipper du räkna till fyra i varje takt. 
Fötterna får räkna själva och när varje 
högerfot går i marken börjar en ny takt, 
och kanske ett ackordbyte.
Melodin börjar på tonerna: 5|↑3 3 3 3 4 | 3 ..


Ackordet med nummer ett		
känns nästan alltid rätt. 	
Börjar det kännas fel kan du flyga till fem. 	
Men ettan blir yr		
och flyger till fyr  (men hamnar på två). 
Ett måste komma till fem	
för att hitta sitt hem.


 

   
|1 |1 |
|1 |1 |
|1 |1 |5 |5 |  
|1 |1 |
|4 |2 |  
|1 |5 |
|1 |1 |
 
 
Svenska originalet:

Jag hade en gång en båt
Med segel och ruff och köl
Men det var för länge sen, så länge sen
Svara mig du
Var är den nu?
Jag bara undrar _ 
Var är den nu?


(Lite svårare variant; 
bli bra på den lätta först!)   
|1 |1 |
|1 |1 |
|1 |1#° |2 |5 |
|1 |17|
|4 |2° |
|1 |5 |
|1 |1 |
 

Ackordet 17
° betyder "dim" som betyder små terser. 2° blir 
1#°, flytta 1-fingret i ackord 1 ett halv steg åt höger, till 1#. 
OBS! Detta ackord låter ungefär som 6d som är dominant (som längtar) till 2!
Jag hade en gång en dröm
Jag trodde att den var sann
Så väcktes jag ur min sömn och drömmen försvann
Svara mig du
Var är den nu?
Jag bara undrar… 
Var är den nu?
Humla nummer fem (Jag är en liten mört)


Jag är humla nummer fem 	      
jag ska flyga hem 		      
Jag är humla nummer fem 	      
jag ska flyga hem 		       
Det brukar finnas fyra sätt      
att flyga hem till ett. 	
Men för humlor finns det fem
... sätt att komma hem 
(från fem)
 


|5  |5  |
|1  |1  |
|5  |5  |
|1  |1  |
|4  |4  |
|1  |1  |
|5  |5  |
|1  |1  |
 
Melodi: 
(OBS! Alla 4or är en halvt steg högre.)
5454545 
545 5 5 
5454545 
545 5 5 
71717171
7171 6 5 
5454545 
5 43 2 1 
5 1

Originalet:

För jag är en liten mört
Som har simmat bört'
Ja, jag är en liten mört
Som har simmat bört'
Åh, jag hittar inte hit
Åh, jag hittar inte dit
För jag är en liten mört
Som har simmat bört'
(Jag heter Kurt!) 
 
    

Glöm inte att "gå" samtidigt som du spelar! 
Då slipper du räkna till fyra i varje takt. 
Fötterna räknar själva och när varje 
högerfot går i marken börjar en ny takt, 
och kanske ett ackordbyte.

Låtar i moll!
Ackord kan alltid vara treklanger - varannan ton i tonarten! 
Om grundtonen är en 6:a istället för en 1:a blir avståndet 
mindre mellan grundton och nästa ackordston. 
Det blir en helt annan känsla och den kallas moll!Bella ciao
Alla de sjätte, sjätte ackorden 
De låter moll men en ledton fördurar dem
leder till andra, vandrar tillbaka
två fingrar ner har nära hem|6  |6  |
|6  |6d | 
|2  |6  |
|3d |6  | 

B♭m jämför med t ex Medina i F♯m
The Wellerman (Trad. 1860) 
för klaviatur

Ackord:
Melodi:
Ett mollackord betyder mjuk, 
två fingrar upp blir samma stuk 
en stenhård dominant ("dur" betyder "hård") 
fyra steg ner har ju bestämt det
Ett finger upp, ett finger ner, 
två fingrar upp, sen inget mer
Ett finger upp och ett finger ner, 
sen halva steg tillbaka!
 
 
 
 
 
 
|6  |6  |
|2  |6  |
|6  |6  |
|3d |6  | 
|4  |1  |
|2  |6  |
|4  |1  |
|3d |6  |


3 |↓6 66 6 ↑1 |33 3 
    
Cm/E♭Dm/FAm/C
Sway
intro på denna version:

|:
Från mollackorden till en dominant
två små fingrar slant
tillbaka likadant

Om du med halvsteg flyttar ned toner
blir de ledtoner
Nämen, så intressant! :|

men alla fingrar får flytta till fem
och sen till tonartens verkliga hem
prim och kvint varsitt håll halva hopp
Tre blir dur och sen opp halva steg och sen stopp 

... på tre i dur som är en dominant
  

|2 |6 |3d|6 |

|3d |
|3d |
|6  |6  |

|3d |
|3d |
|6  |6  |

|5  |5  |
|1  |1  |
|3d |3d |
|4  |3d |
Am


eller Dean Martin eller Michael Bouble i Dm 


Bluesbaserade låtar - lite mittemellan dur och moll!
  
  
Bring it on home to me (bluesinspirerad soul)

Well, on one hand
you have five fingers
you may wonder (one-der) 
what to use them for (four)
Just bring them home 
just never forget (four-get) that your five's
going home (yeah) up (yeah) 
back (yeah) down (yeah)|1  |
|5  |
|1  |
|4  |
|1  |
|4 5 |
|1 4 |
|1 5 |


 
C 
(den riktiga texten)

If you ever change your mind
About leaving, leaving me behind
Baby, bring it to me
Bring your sweet loving
Bring it on home to me
Yeah (yeah) yeah (yeah) yeah (yeah)

I know I laughed when you left
But now I know I only hurt myself
Baby, bring it to me
Bring your sweet loving
Bring it on home to me
Yeah (yeah) yeah (yeah) yeah (yeah)

I'll give you jewellery and money, too
That ain't all, that ain't all I'll do for you
Oh, if you bring it to me
Bring your sweet loving
Bring it on home to me
Yeah (yeah) yeah (yeah) yeah (yeah)

You know I'll always be your slave
'Til I'm buried, buried in my grave
Oh honey, bring it to me
Bring your sweet loving
Bring it on home to me
Yeah (yeah) yeah (yeah) yeah (yeah)|1  |5  |
|1  |4  |
|1  |
|4 5 |
|1 4 |
|1 5 |

|1  |5  |
|1  |4  |
|1  |
|4 5 |
|1 4 |
|1 5 |
alternativa ackord:
|1  |5  |
|1  |4 4♯°|
|1 6 |
|2(d)5 |
|1 4 |
|1 5 |

|1  |5  |
|1  |4 4♯°|
|1 6 |
|2(d)5 |
|1 4 |
|1 5 |G

A

F
"Bluestolvan"
(Visst är det väldigt många exempel men bluesen ändrade hela pophistorien!)

Det är så många att de får en egen sida, som ligger här!

Här finns några olika exempel i C; fast blues går ofta i tonarter som är lättare på gitarr, till exempel A, E eller D. Det brukar kallas bluestolva för att blueslåtar oftast har tolv takter innan de börjar om. De allra första som spelade blues var dock inte så noga med det, dessutom är det vanligt med 8 eller 16 takter också. En annan intressant sak är de blå tonerna. De ligger mitt emellan dur och moll och finns egentligen inte i det europeiska tonsystemet men har kommit in i musiken via amerikansk kultur som är en unik blandning av flera världsdelars kulturer (Fast blå toner finns i all folkmusik, även svensk!). Se t ex Grejen med rock'n'roll.

  Bluesen viktigaste kännetecken!
  Ett enkelt sätt att få blå toner är att spela eller sjunga i moll samtidigt som ackorden är i dur. Det går att byta ut ackoden 1, 4 och 5 mot 6d, 2d och 3d i de flesta blueslåtar samtidigt som melodin använder tonerna 6 _ 1 2 3 _ 5 (undvik 7 och 4), vilket kallas pentatonisk skala.

  Typiskt för blues är också rytmen, eller egentligen att flera rytmer blandas, vilket kan kallas polyrytmik och är mycket vanligt i afrikanska kulturer. Den mest typiska är en slags 3 mot 4-rytm som kallas shuffle. Prova att räkna till fyra så här: 1 å så 2 å så 3 å så 4 å så, och klappa på "så" och på varje siffra!

Pentatonisk mollskala i Am (börjar på 6)
  

6dur
  

2dur
  

3dur
Dessa ackord låter precis som 1, 4 och 5 fast i tonarten A.
I båda fallen är det ett grundackord som går fem steg ner eller fem steg upp, som i nästan all folkmusik överallt!
Samma pentatoniska mollskala i Am fast med en liten "bluesknorr"

Samma pentatoniska mollskala med en liten "bluesknorr" fast i Cm

Vissa blueslåtar skulle kunna kallas jazz istället.

Ettan kommer först och fyran kommer efter
men ett känns ändå alltid rätt.	
Fyran är tillbaka, det är det enda raka.
Ettan har det inte lätt.
En femma dyker opp. Fyran säger stopp!	
För det är ettan som är nummer ett (bestämmer fem)!


Prova att hitta på egna melodier med Cmoll-pentans toner till ackorden i C-dur!

|1  |(4) |
|1  |1  |
|4  |4  |
|1  |1  |
|5  |4  |
|1  |5  |

Love me lika a man - Diana Krall 
(Bonnie Raitt)

Här finns den riktiga texten
En av de mest spännande sakerna med blues är att tonerna mellan dur och moll, som inte finns i västerländsk musiktradition, ändå sjungs, och att det är tack vare pop från Amerika, ett land som jobbade hårt på 17- och 1800-talen för att hålla särskilt afrikansk kultur borta. Musikaliskt kan det förklaras som att melodin kan gå i moll och ackorden i dur! (Fast den tonen som sjungs ligger oftast precis mellan dur och moll, som i början på Hound dog med Elvis!)

... eller som denna 50-talsrockvariant. Melodin börjar på ton 5 men det låter ganska rätt att ta ton mellan ♭3 och 3 på andra raden; som Chuck gör i tredje raden, efter refrängen eller som Jimi Hendrix i första versen. →

Fast allra bäst hörs det i denna låt som nästa bara sjungs på den tonen!
Bye Bye Johnny (Chuck Berry) eller med Rolling Stones i B ↓
Johhny B Goode (Chuck Berry) i C 
Här finns resten av texten

Jimi Hendrix i Bb

Grejen med rock'n'roll (Berry, Lantz) i C

Grejen med rock'n'roll (P Lantz)
Melodin kan gå ungefär så här i hela låten: 
|:5 5 5 5 5 5 4 3|4 3  5   1| ≈♭3 ♭3 ♭3 ♭3 ♭3 ... :|
Först och främst så var det ganska vanligt då
med detta intervall, en ton som kallas blå
På 40-talet fanns det knappt nån ungdomskult
Men ett decennium senare så blommar den för fullt
för på 50-talet föddes grejen rock'n'roll
den med tre ackord i dur och sång i moll

Gå gå! __ Förmodligen är det så
 __ att tonerna som är blå
 __ fortfarande kan stå
 __ trots sekler av slaveri
 __ in the land of the brave and free
 __ 
  |1  |1  |
|1  |1  |
|4  |4  |
|1  |1  |
|5  |5  |
|1  |1  |

|1  |1  |
|1  |1  |
|4  |4  |
|1  |1  |
|5  |5  |
|1  |1  |

  
Johnny B Goode (Chuck Berry)


Deep down in Louisiana close to New Orleans
Way back up in the woods among the evergreens
There stood a log cabin made of earth and wood
Where lived a country boy named Johnny B. Goode
Who never ever learned to read or write so well
But he could play a guitar just like a-ringing a bell

Go go! Go Johnny go! 
Go Go Johnny go! 
Go! Go Johnny go! 
Go Go Johnny go! 
Go Johnny B. Goode!
  
Bye Bye Johnny (Chuck Berry)


She drew out all her money out of the Southern Trust
And put her little boy aboard a Greyhound bus
Leaving Louisiana for the Golden West
Down came the tears from her happiness
Her own little son name 'o Johnny B. Goode
Was gonna make some motion pictures out in Hollywood

Bye, bye, bye, 
bye
Bye, bye, bye, 
bye
Bye bye Johnny Good bye Johnny B. 
Goode


  

eller denna Varmkorv Boogie-variant i C eller originalet av Owe Thörnqvist i G i F Melodin börjar på tonerna: 111|1 1 1≈♭316|1 1 ♭3 .. eller 665|1 1 1316|1 1 ≈3 .. de sjunger lite olika, och en smula "svenskt", alltså mer 3 än ≈♭3 (iallafall Owe).
  
Det står en varmkorvgubbe ner på första lång
Han målar korvarna blåa uti denna sång
Han målar fyra om dagen
Stoppar den första i magen 
men den femte 
tappar han i fjärden, det var bara 
ett av misstagen, (som var fem).
  
|1 |1 |
|1 |1 |
|4 |4 |
|1 |1 |
|5 |
|4 |
|1 |5 |
Originalet:
Det stod en varm-korv-gubbe ner´ på Fyris torg
ha måla´ korvarna svarta för han hade sorg
Han hade låda på magen
Det gillas inte av lagen
Det fick han inte ha 
Nej det var inte bra
att ha en låda på magen

Men när han hade smetat halka på sin sista slang
han tänkte efter om han hade någon ny talang
Och med sin låda på magen
han knalla´ in häromdagen
i en gitarrbutik
sen blev det fin musik
i lilla lådan på magen.


  
Han spände strängar på lådan både härs och tvärs
och sedan spela´ han och sjöng en liten galen vers:
"Jag har en låda på magen
där kan ni lägga bidragen"
Det blev en fin affär
nu är han millionär
på både ryggen och magen

Varm korv boogie
Varm korv boogie
Varm korv boogie
Varm korv boogie
Vaaaaarm kooooorv - 
varm korv boogie
  


"R&B"

En genre som funnits sedan 40-talet men som låter väldigt olika nu jämfört med då. "R&B" står för Rythm and Blues och avsåg från början elförstärkt bluesmusik men på senare tid har det kommit att bli ett samlingsnamn för nästan alla stilar som har afroamerikanska rötter. Här är ett modernare exempel, som dessutom kan vara bra att träna melodisinne till. Halo (Beyonce)
_ Ackordet går från ett till två
Tvåans prim å ters backar hem
Sexans kvint har nära till fyra.
Sen börjar allting om ifrån en..!


|1 |
|2 |
|6 |
|4 |

|1 |
|2 |
|6 |
|4 |

|1 |
|2 |
|6 |
|4 |

|1 |
|2 |
|6 |
|4 |


Remember those walls I built?
Well, baby they're tumbling down
And they didn't even put up a fight
They didn't even make a sound

I found a way to let you in
But I never really had a doubt
Standing in the light of your halo
I got my angel now

It's like I've been awakened
Every rule I had you breakin'
It's the risk that I'm taking
I ain't never gonna shut you out!

Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby, I can see your halo
You know you're my saving grace

You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby, I can feel your halo
Pray it won't fade away

I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo...

Hit me like a ray of sun
Burning through my darkest night
You're the only one that I want
Think I'm addicted to your light

I swore I'd never fall again
But this don't even feel like falling
Gravity can't begin to pull 
me back to the ground again
Your song (John, Taupin)
Nästa låt är också en slags R&B fast gjord av engelsmannen Elton John som läste klassisk musik som ung och det kan nästan höras i hans musik. Det är ofta ganska liten skillnad på klassisk musik och popmusik, ibland kanske bara hur den spelas och med vilka instrument. Fast antagligen spelar tiden den största rollen, eller vad tror du? Det gick till exempel inte att köpa musik på samma sätt då. Antingen kunde noterna köpas eller så spreds musik genom att folk spelade ihop, lärde sig låtarna och försökte minnas.
En version med bara piano i C (den brukar gå i E♭ eller D)

Originalet i E♭
Bara fem liter tvål (John, Lantz)
Intro

_ En dag blev klockan fyra _ redan fem över tre
som en säck som sänks ner tills du _ four en i
en ettrig high five mot en trädörr och sex-
hundraen liter tvål men du four bara fem.

_ En dag blev klockan fyra _ redan fem över tre
som en säck som sänks ner tills du _ four en i
en ettrig high five mot en trädörr och sex-
hundraen liter tvål men du four bara en.

_ Femman går ett steg upp men då, kommer två och hoppar till fyra 
_ visst gör vi väl samma sak en gång till, sen kan vi styra
två steg upp, en grundton ner, lite till, lite mer
för att hämta en tvål eller fyra eller fem


  
|1     	|4/1     	|5/1     	|4/1     	|

|1     	|4     	|5     	|3     	|
|6     	|6/5     |6/#4    |4     	|
|1     	|5     	|3d     |6     	|
|1     	|2     	|4     	|5     	|

|1     	|4     	|5     	|3     	|
|6     	|6/5     |6/#4    |4     	|
|1     	|5     	|3d     	|6     	|
|1     	|2     	|4     	|1     	|

|5/7     |6     	|2     	|4     	|
|5/7     |6     	|2     	|4     	|
|6     	|6/5   	|6/#4   |4     	|
|1     	|2     	|4     	|5     	|     

|1     	|4/1     	|5/1     	|4/1     	|

|1     	|4     	|5     	|3     	|
|6     	|6/5     |6/#4    |4     	|
|1     	|5     	|3d     |6     	|
|1     	|2     	|4     	|5     	|

|1     	|4     	|5     	|3     	|
|6     	|6/5     |6/#4    |4     	|
|1     	|5     	|3d     	|6     	|
|1     	|2     	|4     	|1     	|

|5/7     |6     	|2     	|4     	|
|5/7     |6     	|2     	|4     	|
|6     	|6/5   	|6/#4   |4     	|
|1     	|2     	|4     	|5     	|     

|1     	|4/1     	|5/1     	|4/1     	|
Your song (John, Taupin)
Intro

It's a little bit funny, this feeling inside
I'm not one of those who can easily hide
I don't have much money, but boy if I did
I'd buy a big house where we both could live

If I was a sculptor, but then again, no
Or a man who makes potions in a traveling show
I know it's not much, but it's the best I can do
My gift is my song, and this one's for you

And you can tell everybody this is your song
It may be quite simple, but now that it's done
I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words
How wonderful life is while you're in the world

Mellanspel 

I sat on the roof and kicked off the moss
Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross
But the sun's been quite kind while I wrote this song
It's for people like you that keep it turned on

So excuse me forgetting, but these things I do
You see I've forgotten if they're green or they're blue
Anyway the thing is what I really mean
Yours are the sweetest eyes I've ever seen

*And you can tell everybody ...
Fyra av fem som går hem går isär "Imagine" (Lennon, Lantz)
Denna låt har ett slags mönster som finns i väldigt många låtar; det börjar på femte raden.
Bastonen längst till vänster går ett steg i taget men de andra fingrarna rör sig bara varannan gång.
(Pachelbels kanon längre ner är likadan men där är det bara fingret längst till höger som ligger efter.)
Vi går från första till det fjärde
Sen gör vi samma sak igen
Om vi upprepar allt vad vi lärde
sitter det i minnet sen

Det fjärde kryper krabblikt vänsterutoch stannar på ackordet fem, joho
Fyra av fem som går hem går isär,samma visa varje gång
När fyra av fem har gått hem, och isär,
för fjärde gången slutar dom


|1 |4 |
|1 |4 |
|1 |4 |
|1 |4 |

|4 6/3||2 4/1||7 2/6||5   |
|4 5 ||1 3d||4 5 |1 3d|
|4 5 |1 3d|
|4 5 |1  |


5 |55 55 5 7 |7 6  6|↑1 61 61 3 
  216
  7777 |7 1
  2  3 5


  ↑6 6 1|7  67
  1 11 7

"Klassisk musik"

Fem steg upp (Pachelbels Kanon) (Den brukar gå i D men denna går i C) av Johann Pachelbel 1653-1706,
och i D
|1 |5 |6 |3 |
|4 |1 |4 |5 |
melodi: |3 |2 |1 |7 |6 |5 |6 | 7|1 |7 |6 |5 |4 |3 |4 |4 | osv

Wikipedia säger: 'Klassisk musik är musik som är klassisk i betydelsen av något "som har erkänt bestående konstnärligt och kulturellt värde" och att den anses speciellt värdefull och en del av ett kulturarv.' Klassisk musik är oftast nedskriven på notpapper och framförs oftast av professionella musiker. Pachelbels Kanon är ett sådant stycke med även andra musikstilar lånar idéer från klassisk musik. Jag tror att det mesta av all musik vi hör nuförtiden - som pop, folkmusik och hiphop - har hämtat idéer från gammal klassisk musik. Det var ju den musiken som var "pop" för ett par hundra år sedan. De tre följande låtarna har t ex precis samma ackord som Pachelbels Kanon.

Psalm 904 (Kjell Höglund) 

Känn ingen sorg för mig Göteborg (Håkan Hellström) 

Jag sitter på ett berg (Heléne Don Lind) Brukar gå i E; här spelar jag i C Du kan också sjunga på skalsteg, i fjärdedelar, så här:
|1 2 3 4 |5  (↓7)|
|6 7 1 2 |3  (↓5)|
|4 5 6 7 |1  (11)|
|1 2 3 4 |5     |


  
Ett går upp till fem   
som sex går upp till tre 
Fyran den går hem 
om den inte går till fem 
   
 
   
|1 |5 |
|6 |3 |
|4 |1 |
|4 |5 |
 
Jag sitter på ett berg 
 Jag sitter på ett berg 
 när solen just gått ner 
 en rödgul vacker färg 
 så långt som ögat ser
 

5|↑3 3 3 4 |2 
5|↑1 1 1 3 |↓7 
5| 6 6 6↑1 |5 
5| 6↑1 1 3 |2 


 
   
Och vinden är så varm 
 den fläktar på min arm 
 jag önskar inget mer 
 än det jag just nu ser
 

 5|↑3 3 3 4 |2 
 5|↑1 1 1 3 |↓7 
 5| 6 6 6↑1 |5 
↑3|4   3   |1 2  |1 


 
 
Für Elise
Bagatelle No. 25 in A Minor, WoO 59
(Ludwig van Beethoven) finns i flera versioner

Lang Lang i Am                    

3/4-takt!

Melodin börjar på tonerna: 
3 #2 3 #2 3 7 2 1 |6  1 3 6|7   3 #5 7 |1 ..
Börja nu att ta ackordet sex,
(och) tre i dur, och sex igen
Sen gör vi samma sak: ackordet sex
och tre i dur, ja, där satt den!

Ta det en gång till: ackordet sex
och tre i dur, och sex igen
Sen gör vi samma sak: ackordet sex
och tre i dur, ja, så går den!

Ackordet en, hoppar till fem
som sträcks till sex, tre dur igen,
men men men men ...

och hopp, ett stopp ..
men snart så väcks, ja snart så väcks vi av ackordet sex
(och) tre i dur, precis som sist
Sen gör vi samma sak: ackordet sex
och tre i dur. Börjar bli trist!

Då tar vi fyran och sänker sjuan lite grand 
och ettan går till fyr och landar
och tänker: nej, så trevligt! Sex liter tvål, 
och endast för femtioen!?

Vad står vi här och babblar für, om femtioett?
Vi gör det en gång till men landar lite snett
på tredur som ju brukar .. brukar vadå? 

Jo, brukar dras mot grundackord i moll som 
till exempel ackord sex
Här kommer A-delen igen
och när vi spelat färdigt delen A;
Vad kommer ske? Kommer det B?

Visst gör det det! Biter sin svans
Det kallas Rondo, en slags dans
som fanns

och formen lever kvar idag som loopar av 
ackord i rad, går på igen
När ska den äntligen ta slut?
Ja, inte riktigt än iallafall
Då plötsligt händer det nåt lurt ..

... Dur .. två, eller så å
Sex.. två .. till ett dim. Tredur om igen

... Dur .. två, sen en låg
siffra sju.. som.. långsamt blir.. sju dim, 
och sex tredur.

Hem till en massa arpeggion på sex och en räka som landar i mål 
som en golfboll som landar i hål, segerarmar mot himmelen sträcks, 
och precis när vi fått vad vi tål börjar låten om från sex
Här kommer A-delen igen
och när vi spelat färdigt delen A;
Vad kommer ske? Kommer det B?

Visst gör det det! Biter sin svans
Det kallas Rondo, en slags dans
som fanns

och formen lever kvar idag som loopar av 
ackord i rad, går på igen
När ska det äntligen bli stopp?
Ja, blir det inget slut på denna sång,
helst med en gång, då ger jag opp!

|  |6  |
|3d |6  |
|  |6  |
|3d |6  |

|  |6  |
|3d |6  |
|  |6  |
|3d |6  |

|1  |5  |
|6  |3d |


|  |  |
|  |6  |
|3d |6  |
|  |6  |
|3d |6  |

|4  |7/b7|
|1  |4  |
|4 3d|6 2 |
|1 5 |1  |

|1  | 4 5|
|1  | 4 5|
|3d |  |

|  |  |
|  |6  |
|3d |6  |
|  |6  |
|3d |6  |

|1  |5  |
|6  |3d |


|  |  |
|  |6  |
|3d |6  |
|  |6  |
|3d |

|6/6  |6d/6  |2/6  |2/6  |
|6/6  |2/2   |1°/♭3 |3d  |

|6/6  |6d/6  |2/6  |2/6  |
|7/b7  |7bsus |7/b7  |7°  |
|6  |3d |

|6  |6  |6  |
|6  |6  | 
|  |6  |
|3d |6  |
|  |6  |
|3d |6  |

|1  |5  |
|6  |3d |


|  |  |
|  |6  |
|3d |6  |
|  |6  |
|3d |6  |

Mer jazz

(Se också bluestolvan här ovanför!) De två sista låtarna spelas ofta som jazz; du kan prova att lägga på en extraters "sjua" ovanpå varje ackord om du vill. Det låter lite bredare då, eller varmare. I andra genrer kan det låta helt fel. Det börjar med sex (Autumn leaves) Paula Cole Alla ackordbyten är kvintfall (de går till ackordet fem steg neråt) utom vid . Vid varje ackordbyte kan du flytta ters och kvintfinger ett steg uppåt och låta grundtonen vara kvar. Du kan också flytta hela handen neråt varannan gång eftersom vartannat ackord ligger en siffra neråt, som du ser. Annars kommer du för långt åt höger (upp) och får för pipiga toner. På två ställen får du dock flytta alla fingrarna. 3d ser ut så här:

Två kvinter ner	
och några fler	
och lite till	
sen står vi still

Å, samma sak		
på samma sätt	
gå ner en kvint	
är ganska lätt	
 
 från siffran sju 
men vänta nu... 	
Kör på igen	
stanna på en	
 
 Gå från sju igen och sen	
med små små hopp till	
fyran och tre-dur och 		
stopp!	
 
 
|6 |  |
|2 |5 |
|1 |4 |
|7 |3d |
|6 |  |

|2 |5 |
|1 |4 |
|7 |3d |
|6 |  |

|7 |3d |
|6 |  |
|2 |5 |
|1 |1 |

|7 |3d |
|6/6 6/#5 |6/5 6/#4| 
|4 |3d |
|6 |  |


Originalet:
The falling leaves 
drift by the window
The autumn leaves 
of red and gold

I see your lips, 
the summer kisses
The sun-burned hands 
I used to hold

Since you went away 
the days grow long
And soon I'll hear 
old winter's song

But I miss you most of all 
my darling
When autumn leaves 
start to fall
 
   
C'est une chanson, 
qui nous ressemble
Toi tu m'aimais 
et je t'aimais

Nous vivions tous 
les deux ensemble
Toi que m'aimais 
moi qui t'aimais

Mais la vie sépare 
ceux qui s'aiment
Tout doucement 
sans faire de bruit

Et la mer efface sur 
le sable 
les pas des amants 
désunis

 
Here, there and everywhere körversion i C Ett bra exempel på 2-5-1-progression, som det kan heta på jazzspråk. Det är mycket vanligt med de ackorden i just den ordningen. Om du spelar 2 och 5 så känns det extra naturligt att landa på 1. Genom att justera ackord så de låter som 2 och 5 kan kompositören göra så att det låter naturligt att landa på vilket ackord som helst, vilket sker i denna sång. Egentligen är det ju små tillfälliga tonartsbyten.
  
1 går till 3 min vän
Ett halvsteg ner och sen ,
till 2 och 5 ..

1, 2 ,3 å så 4
å sen så höjes ton 4
så 7 går till 3dur ,
på exakt samma sätt
som 6 går till 2dur
och 2 går till 5 och ..

ett, 2 ,3 å så 4
igen så höjer vi 4an
så 7 går till 3dur
på exakt samma vis
som 6 går till 2dur
och 2 ..  men 5 går

hem i moll!
En 4a lika 7-klig spelar
samma roll
men nästa 4moll hittar 5 och ..

hem till slut, till samma ackord som 
förut och till samma justering
av 7 och av 3
så alla dras med
när 6 går till 2dur
och 2, via 5, går
hem!

Intro
|1 |3 |
|3bd |  | (sänk prim och kvint ett halvt, behåll tersen)
|2 |5 |
*
|1 |2 |3 |4 |
|1 |2 |3 |4 |
|7m |3d |  (låter precis som 2 och 5 fast landar på 6)
|7m |3d |
|6 |2d |
|2 |5 | 

|1 |2 |3 |4 |
|1 |2 |3 |4 |
|7m |3d |
|7m |3d |
|6 |2d |
|2 |5 | 

|1m/♭3|1m |
|4m |7 |
|1m |1m |
|4m |5 | från * igen

|1 |2 |3 |4 |
|1 |2 |3 |4 |
|7m |3d |
|7m |3d |
|6 |2d |
|2 |5 | 
|1 |

Originalet:
To lead a better life 
I need my love to be 
here...

Here, making each day of the year
Changing my life 
with the wave of her hand
Nobody can 
deny that there's something 
there

There, running my hands through her hair
Both of us thinking 
how good it can be
Someone is speaking 
but she doesn't know he's 
there

I want her everywhere 
and if she's beside me I know I need 
never care
But to love her is to need her 

everywhere Knowing that love is to share
Each one believing 
that love never dies
Watching her eyes 
and hoping I'm always 
there

SOLO

I want her everywhere 
and if she's beside me I know I need 
never care
But to love her is to need her 

everywhere Knowing that love is to share
Each one believing 
that love never dies
Watching her eyes 
and hoping I'm always there

I will be there and everywhere
Here, there and everywhere
Intro
|1   |3   |
|3bd   |   | (sänk grundton och kvint ett halvt steg, behåll tersen)
|2   |5   |
*
|1   |2   |3   |4   |
|1   |2   |3   |4   |
|7m   |3d   |
|7m   |3d   |
|6   |2d   |
|2   |5   | 

|1   |2   |3   |4   |
|1   |2   |3   |4   |
|7m   |3d   |
|7m   |3d   |
|6   |2d   |
|2   |5   | 
< ♭3
|1   |1   |
|2   |3d   |
|6   |6   |
|2   |3d > (=5)| från * igen

|1   |2   |3   |4   |
|1   |2   |3   |4   |
|7m   |3d   |
|7m   |3d   |
|6   |2d   |
|2   |5   | 
|1   |
Hem